login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Tutorials

Tutorials > ASP


Gegevens:
Geschreven door:
Gml
Moeilijkheidsgraad:
Gemakkelijk
Hits:
9702
Punten:
Aantal punten:
 (4.5)
Aantal stemmen:
8
Stem:
Niet ingelogd
Nota's:
 Lees de nota's (1)
 

Tutorial:

ASP basics

1. Syntax
2. Variabelen
3. If statements, looping
4. Variabelen meesturen naar andere pagina's


1. Syntax

Het response object wordt gebruikt om data naar de browser te sturen. In het voorbeeld hieronder wordt er tekst naar de browser gestuurd:

<%
response.write("Hello World")
%>


Op de volgende manier kan er ook tekst worden weggeschreven naar de browser:

<%="Hello World"%>

Alle collecties, properties en methodes van het response object kun je hier vinden: http://www.w3schools.com/asp/asp_ref_response.asp

 top

2. Variabelen

Variabele declareren:

<%
dim Voornaam, Achternaam
Voornaam = "Sjaak"
Achternaam = "Polak"

response.write ("Mijn naam is " & Voornaam & " " & Achternaam)
%>

Variabelen in ASP kun je declareren, maar het hoeft niet. Als je het niet doet, loop je het risico dat als je ergens anders dezelfde variabele gebruikt (met dezelfde naam) de server niet meer weet welke hij moet gebruiken, en er dus maar eentje kiest. Het kan dan dus wel goed gaan maar niet altijd, en dat zijn de vervelendste bugs.
Om te voorkomen dat de server ongedeclareerde variabelen gaat gebruiken moet je dit bovenaan de pagina zetten:

<% Option Explicit %>

Hiermee dwing je de server alleen gedeclareerde variabelen te accepteren.
 top


3. If statements, looping

In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een if-statement en een elseif statement.

dim drank
dim eten

drank = "bier"
eten = "patat"

if (drank = "bier") and (eten = "patat") then
  response.write ("das lekker")
elseif (drank = "jus d'orange") and (eten = "croissant") then
  response.write ("das ook lekker! ")
else
  response.write ("Ik heb honger!")
end if

Op de volgende wijze kun je loopen in ASP VBScript:

<%
' declareer een array
dim famname(6),i
famname(0) = "Jan Egil"
famname(1) = "Tove"
famname(2) = "Hege"
famname(3) = "Stale"
famname(4) = "Kai Jim"
famname(5) = "Borge"


For i = 0 to 2
  response.write (famname(i) & "<br>")
Next

i = 3
do while (i <= 5)
  response.write (famname(i) & "<br>")
  i = i + 1
loop
%>

Er zijn nog een paar andere methoden, maar deze worden het meest gebruikt.

 top

4. Variabelen meesturen naar andere pagina's

Om een variabele mee te sturen naar een andere pagina doe je dit:

<%
dim ID
ID = 21

response.write ("<a href='member.asp?id=" & ID & "&actie=edit'>Edit member</a>")
%>

Je ziet dat er hier twee variabelen worden meegeven, id en actie. Id met de waarde 21 en actie met de waarde edit.

Op de pagina member.asp kun je de variabelen weer op vangen. Vervolgens kun je ze gebruiken als iedere andere variabele.

<%
actie = request.querystring("actie")
id = request.querystring("id")

select case actie
  case "delete"
    response.write "Member wordt gedelete met id: " & ID

  case "edit"
    response.write "Wijzig member met id: " & ID

  case "add"
    response.write "Voeg een member toe met id: " & ID

  case else
    response.write "Fout opgetreden met id: " & ID
end select
%>

 top

« Vorige tutorial : Inleiding Volgende tutorial : Includes gebruiken met ASP »

© 2002-2020 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.022s