login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Tutorials

Tutorials > Javascript


Gegevens:
Geschreven door:
Dennis
Moeilijkheidsgraad:
Gemakkelijk
Hits:
18844
Punten:
Aantal punten:
 (4.78)
Aantal stemmen:
9
Stem:
Niet ingelogd
Nota's:
 Lees de nota's (2)
 

Tutorial:

Lussen

1. Inleiding
2. Voorwaarde en teller
3. For-lus
4. Operatoren
5. While-lus
6. Een lus onderbreken
7. Eindeloze lussen


1. Inleiding


Het is soms handig als je een handeling meerdere keren wilt uitvoeren in dezelfde opdracht. De opdracht waarmee je JavaScript-opdrachten laat herhalen heet een lus. In JavaScript kent men twee soorten lussen: for-lus en de while-lus.

top

2. Voorwaarde en teller

Als je een lus maakt moet je altijd aangeven wanneer de lus moet stoppen door een voorwaarde op te geven. Als je een lus aantal malen wilt laten uitvoeren, gebruik je een teller. Op het moment dat de teller een bepaalde waarde heeft bereikt, is de voorwaarde voldaan en wordt de lus gestopt.

Een teller is een variabele waarmee je maximaal drie zaken vastlegt:

Beginwaarde:
Een waarde waarbij je begint en verder doorloopt in de lus.
Eindconditie:
De waarde waar de lus moet stoppen.
Telwaarde:
De waarde waarmee een lus iedere keer wordt verhoogd/verlaagd.

top
3. For-lus


De opdracht om een for-lus te maken begint met for, daarna volgen de voorwaarden, en de opdrachten die moeten worden uitvoert in de lus.

Nu volgt een voorbeeld van een for-lus:


for(variabele=beginwaarde; variabele==eindconditie; variabele==telwaarde)
{
  opdracht die in de lus wordt uitvoerd
}

1. De lus begint met for()
2. Bij de lus horen de 3 voorwaarden, deze zijn gescheiden door een puntkomma.
3. De opdrachten van de lus worden uitgevoerd tussen de accolades.

Nu weet je wat de for-lus inhoudt en wat voor waarden deze moet bevatten.

Ik zal nu nog een voorbeeld plaatsen van de for-lus uit de dagelijkse praktijk.

<SCRIPT type="text/JavaScript">
for(teller=1; teller<=10; teller++)
{
  document.write(teller,"<BR>");
}
</SCRIPT>

Zoals je misschien al hebt gezien, laat hij bij deze functie de nummers 1 t/m 10 weergeven op het scherm.De variabele heeft als beginwaarde 1. De lus zal doorlopen t/m 10. De lus wordt iedere keer opgeteld met +1. (++ is gelijk als +1.)

top
4. Operatoren


Hier een lijstje met de meest gebruikte operatoren:

== Is gelijk aan
!= In ongelijk aan
> Groter dan
< Kleiner dan
++ Een variabele verhogen met 1
-- Een variabele verlagen met 1

Voor een complete lijst met operatoren, bekijk dan deze tutorial: Operatoren

top
5. While-lus

Als je vooraf niet weet hoe vaak een lus moet worden uitvoert, gebruik je de while-lus. De while-lus maak je met de opdracht while. Zolang aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt de lus herhaald. Wordt het niet meer aan de voorwaarde voldaan, dan stopt de lus.

Nu volgt een voorbeeld van een while-lus:

variabele=beginwaarde
while(variabele!=eindconditie)
{
  variabele=telwaarde
  opdracht
}

De while-lus begint met while(), daarna staat tussen de haakjes de voorwaarde van de lus.
Als je hier een teller plaatst wordt de lus herhaald tot de teller groter of kleiner is dan de eindconditie.
Tussen de accolades plaats je de opdrachten die in de lus moeten worden uitgevoerd.
Voeg altijd een eindconditie toe aan de lus, de lus moet toch wel eens stoppen!

Voorbeeld van een tafeltje van 12 in een while-lus.

<SCRIPT type="text/JavaScript">
teller = 1;
getal = 12;
while ( teller <= 10)
{
  document.write(teller," maal ", getal," = ", teller*getal,"<BR>");
  teller++;
}
</SCRIPT>

De teller heeft als beginwaarde 1, en wordt 10 keer uitgevoerd. Nadat de lus 10 heeft doorgelopen zal hij stoppen.
Het "tafeltje van 12" wordt berekend door: teller*getal, hierbij is * de operator vermenigvuldigen.

top
6. Een lus onderbreken

In JavaScript zijn er twee opdrachten waarmee je for- en while-lussen kunt sturen: De opdracht break waamee je een lus volledig afbreekt en de opdracht continue waarmee een doorloop van de lus wordt afgebroken.
Je gebruikt break of continue altijd in combinatie met opdracht if().

Lus afbreken met de opdracht break
Met de opdracht break breek je een lus af. Je moet de opdracht break opnemen in de lus, en geeft hem met de opdracht if op welke voorwaarde break moet worden uitgevoerd.

if (getal > 10) break

Doorloop van de lus afbreken met continue

Met de opdracht continue kun je een doorloop in een lus afbreken.
De lus-opdrachten geef je met if() en onder welke voorwaarde continue moet worden uitgevoerd.
Als continue wordt uitgevoerd, wordt de lusdoorloop afgebroken en gaat het verder met de lus te doorlopen.
Ik zal nu een voorbeeld hiervan geven, hiermee wordt het wat duidelijker.

<SCRIPT type="text/JavaScript">
getal=12
for(teller=1; teller <=10; teller++)
{
  if(teller % 2 !=1) continue;
  document.write(teller," maal ", getal, " = ", teller*getal,"<BR>");
}
</SCRIPT>

Dit script zal nu alle oneven getallen geven van het tafeltje van 12. Als je alle even getallen wilt hebben moet je "!=" vervangen door "==" .

top
7. Eindeloze lussen

Elke lus moet een keer eindigen. Als dit niet gebeurt, dan spreek je over een eindeloze lus.

Een voorbeeld van een eindeloze lus:

for(teller=1; teller<1; teller++)

De teller wordt gestopt als de waarde onder de 1 is. Maar de teller zal altijd verhoogt worden met +1, dus deze lus zal nooit eindigen..

top« Vorige tutorial : Functies in JavaScript Volgende tutorial : Event-handling »

© 2002-2022 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.011s