login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > .NET > C#.NET > XML Schrijven en Lezen

XML Schrijven en Lezen

Auteur: Abbas - 06 augustus 2007 - 20:39 - Gekeurd door: Stijn - Hits: 7781 - Aantal punten: 5.00 (1 stem)
Het onderstaande script bestaat uit 2 bestanden:
- Default.aspx (1)
- Default.aspx.cs (2)

(1)
Hierin staat het formulier, het grafische gedeelte...

(2)
Het belangrijkste stuk van het script natuurlijk. Hierin staat de code om na een klik
op een knop een XML-bestand aan te maken en om met een klik op een andere knop het aangemaakte XML-bestand uit te lezen. Het is een eenvoudig script, gewoonweg om aan te tonen hoe je eenvoudig kan werken met XML en .NET!

Bij bijna elke regel staat commentaar om alles te verduidelijken...

Code:
Default.aspx

 1. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 2.  
 3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4.  
 5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 6. <head runat="server">
 7. <title>.: XML schrijven en lezen :.</title>
 8. </head>
 9. <form id="form_een" runat="server">
 10. <div style="text-align:center">
 11. <asp:Button ID="knop_schrijven" runat="server" Text="Maak XML file!" OnClick="schrijfxml_Click" />
 12. <br /><br />
 13. <asp:Button ID="knop_lezen" runat="server" Text="Open XML file!" OnClick="leesxml_Click" />
 14. </div>
 15. </form>
 16. </body>
 17. </html>


Default.aspx.cs

 1. using System;
 2. using System.Data;
 3. using System.Configuration;
 4. using System.Web;
 5. using System.Web.Security;
 6. using System.Web.UI;
 7. using System.Web.UI.WebControls;
 8. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 9. using System.Web.UI.HtmlControls;
 10. //IO: In & Output (werken met bestanden)
 11. //Xml: om de xml-classes te kunnen gebruiken
 12. using System.IO;
 13. using System.Xml;
 14.  
 15. public partial class _Default : System.Web.UI.Page
 16. {
 17. //Declareren variabelen
 18. XmlTextWriter xmlSchrijven;
 19. XmlTextReader xmlLezen;
 20. string pad, element, res;
 21.  
 22. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 23. {
 24. //pad instellen + naam van document opgeven
 25. //zelf te wijzigen indien nodig/gewenst
 26. pad = "H:\\leden.xml";
 27. }
 28.  
 29. protected void schrijfxml_Click(object sender, EventArgs e)
 30. {
 31. //nieuwe instance van de XmlTextWriter maken, en instellen naar het opgegeven pad
 32. xmlSchrijven = new XmlTextWriter(pad, null);
 33. //zorgen dat als er nieuwe elementen bijkomen dat een nieuwe regel en tab worden gebruikt
 34. xmlSchrijven.Formatting = Formatting.Indented;
 35. //schrijf het eerste regeltje van een xml-document (<?xml version="1.0"?>)
 36. xmlSchrijven.WriteStartDocument();
 37.  
 38. //element 'leden' schrijven
 39. xmlSchrijven.WriteStartElement("leden");
 40.  
 41. //element 'lid' schrijven
 42. xmlSchrijven.WriteStartElement("lid");
 43. //element 'naam' en 'leeftijd' maken en waardes meegeven
 44. //deze waardes kunnen ook variabelen zijn
 45. xmlSchrijven.WriteElementString("naam", "titjes");
 46. xmlSchrijven.WriteElementString("leeftijd", "21");
 47. //element 'lid'afsluiten
 48. xmlSchrijven.WriteEndElement();
 49.  
 50. //nieuw element 'lid' aanmaken
 51. xmlSchrijven.WriteStartElement("lid");
 52. //zelfde als hierboven
 53. xmlSchrijven.WriteElementString("naam", "koen");
 54. xmlSchrijven.WriteElementString("leeftijd", "19");
 55. xmlSchrijven.WriteEndElement();
 56.  
 57. //de eerste begintag, in dit geval 'leden' sluiten
 58. xmlSchrijven.WriteFullEndElement();
 59. //de Writer sluiten
 60. xmlSchrijven.Close();
 61.  
 62. //controleren of het bestand wel degelijk bestaat en een gepaste melding meegeven
 63. if (File.Exists(pad))
 64. {
 65. Response.Write("<h4>XML aangemaakt!</h4>");
 66. }
 67. else
 68. {
 69. Response.Write("<h4>Fout bij aanmaken XML!</h4>");
 70. }
 71. }
 72.  
 73. protected void leesxml_Click(object sender, EventArgs e)
 74. {
 75. //controleren of het bestand bestaat
 76. if (!File.Exists(pad))
 77. {
 78. //indien niet: foutmelding geven
 79. Response.Write("<h4>XML bestaat niet, eerst aanmaken!</h4>");
 80. }
 81. else
 82. {
 83. //als het wel bestaat:
 84. //nieuwe instance van een XmlTextReader maken, met als pad waar het daarvoor is aangemaakt
 85. xmlLezen = new XmlTextReader(pad);
 86. //beginnen lezen
 87. xmlLezen.Read();
 88.  
 89. //zolang er gelezen wordt
 90. while (xmlLezen.Read())
 91. {
 92. //als de regel dat gelezen wordt van het type 'element' is: de naam opslaan in een variabele
 93. if (xmlLezen.NodeType == XmlNodeType.Element)
 94. {
 95. //naam oplsaan in de variabele
 96. element = xmlLezen.Name;
 97. }
 98. //anders, als het van het type text is:
 99. else if(xmlLezen.NodeType == XmlNodeType.Text)
 100. {
 101. //de waarde in een var steken met daarvoor de naam van het element
 102. res = element + ": &nbsp;&nbsp;&nbsp;" + xmlLezen.Value.ToString() + "<br />";
 103. //elke keer de regel weergeven
 104. Response.Write(res);
 105. }
 106. }
 107. //stoppen met lezen
 108. xmlLezen.Close();
 109. }
 110. }
 111. }
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Geen reacties (0)
© 2002-2023 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.024s