login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > .NET > C#.NET > Guestbook v1.0

Guestbook v1.0

Auteur: Abbas - 16 januari 2007 - 19:17 - Gekeurd door: Joel - Hits: 7488 - Aantal punten: 4.83 (3 stemmen)

Dit is een zeer eenvoudig gastenboek
Je vult enkel een naam en een bericht in en klaar...
Er zit geen mooie lay-out bij, die moet je zelf maar ineen knutselen!

Hoewel ik liever MS SQL prefereer, heb ik hier gebruik gemaakt van een MS Access Database, gewoon omdat het even gemakkelijker is.

De database noemt 'gastenboek' en bevat 1 tabel, nl. 'berichten'.
Deze tabel heeft 4 kolommen:
- id (primary key) -> AutoNummering
- tijd -> Tekst, dit omdat je toch geen bewerkingen met de tijd moet doen
- naam -> Tekst
- bericht -> Tekst

Het gastenboek bestaat uit 4 files:
schrijven.aspx
schrijven.aspx.cs
lezen.aspx
lezen.aspx.cs

De files met .cs achteraan zijn de 'CodeBehind - Files' van de .aspx-pagina
=> Code wordt gescheiden van de html-code van de .aspx-pagina

Code:
lezen.aspx
 1. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" Debug="true" CodeFile="lezen.aspx.cs" Inherits="lezen" %>
 2.  
 3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4.  
 5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 6. <head runat="server">
 7. <title>Gastenboek | Lezen</title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <center>
 11. <form id="form1" runat="server">
 12. <div>
 13. <br /><br />
 14. <u><b>Gastenboek</b></u>
 15. <br /><br />
 16. <asp:Label ID="berichten_label" runat="server" />
 17. <br /><br />
 18. <a href="schrijven.aspx">In het gastenboek schrijven</a>
 19. </div>
 20. </form>
 21. </center>
 22. </body>
 23. </html>


lezen.aspx.cs
 1. using System;
 2. using System.Data;
 3. using System.Data.OleDb;
 4. using System.Configuration;
 5. using System.Collections;
 6. using System.Web;
 7. using System.Web.Security;
 8. using System.Web.UI;
 9. using System.Web.UI.WebControls;
 10. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 11. using System.Web.UI.HtmlControls;
 12.  
 13. public partial class lezen : System.Web.UI.Page
 14. {
 15. OleDbConnection verbinding = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=LOCATIE\\gastenboek.mdb");
 16. OleDbCommand ophalen;
 17. OleDbDataReader lezen;
 18. string tijd, naam, bericht, ophalen_query, resultaat;
 19.  
 20. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 21. {
 22. tijd = "";
 23. naam = "";
 24. bericht = "";
 25. resultaat = "";
 26.  
 27. ophalen_query = "SELECT * FROM berichten";
 28. ophalen = new OleDbCommand(ophalen_query, verbinding);
 29.  
 30. try
 31. {
 32. verbinding.Open();
 33. lezen = ophalen.ExecuteReader();
 34. while (lezen.Read())
 35. {
 36. resultaat += "<table border='1' width='50%'><tr><td align='left'>Door: ";
 37. resultaat += lezen.GetString(2);
 38. resultaat += "<br />Datum: ";
 39. resultaat += lezen.GetString(1);
 40. resultaat += "</td></tr><tr><td align='left'>";
 41. resultaat += lezen.GetString(3).Replace("\n", "<br />");
 42. resultaat += "</td></tr></table><br />";
 43. berichten_label.Text += resultaat;
 44. }
 45. lezen.Close();
 46. catch (Exception x)
 47. {
 48. Response.Write(x.Message);
 49. }
 50. finally
 51. {
 52. verbinding.Close();
 53. }
 54.  
 55. berichten_label.Text = resultaat;
 56. }
 57. }


schrijven.aspx
 1. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" Debug="true" CodeFile="schrijven.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 2.  
 3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 4.  
 5. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 6. <head runat="server">
 7. <title>Gastenboek | Schrijven</title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <form id="form1" runat="server">
 11. <asp:Table ID="tabel_een" runat="server" HorizontalAlign="Center">
 12. <asp:TableRow>
 13. <asp:TableCell ColumnSpan="2" HorizontalAlign="center">
 14. <br />In het gastenboek schrijven<br /><br />
 15. </asp:TableCell>
 16. </asp:TableRow>
 17. <asp:TableRow>
 18. <asp:TableCell>
 19. <asp:Label ID="naam_label" AssociatedControlID="naam_vak" runat="server" Text="Naam: " />
 20. </asp:TableCell>
 21. <asp:TableCell>
 22. <asp:TextBox ID="naam_vak" runat="server" />
 23. </asp:TableCell>
 24. </asp:TableRow>
 25. <asp:TableRow>
 26. <asp:TableCell VerticalAlign="Top">
 27. <asp:Label ID="bericht_label" AssociatedControlID="bericht_vak" runat="server" Text="Bericht: " />
 28. </asp:TableCell>
 29. <asp:TableCell>
 30. <asp:TextBox ID="bericht_vak" runat="server" TextMode="MultiLine" Columns="30" Rows="10" />
 31. </asp:TableCell>
 32. </asp:TableRow>
 33. <asp:TableRow>
 34. <asp:TableCell ColumnSpan="2" HorizontalAlign="Center">
 35. <br /><asp:Button ID="stuur_knop" runat="server" Text="Verzenden" OnClick="verzenden_Click" />
 36. </asp:TableCell>
 37. </asp:TableRow>
 38. <asp:TableRow>
 39. <asp:TableCell>
 40. <asp:Label ID="fouten" runat="server" />
 41. </asp:TableCell>
 42. </asp:TableRow>
 43. </asp:Table>
 44. </form>
 45. </body>
 46. </html>


schrijven.aspx.cs
 1. using System;
 2. using System.Data;
 3. using System.Data.OleDb;
 4. using System.Configuration;
 5. using System.Web;
 6. using System.Web.Security;
 7. using System.Web.UI;
 8. using System.Web.UI.WebControls;
 9. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 10. using System.Web.UI.HtmlControls;
 11.  
 12. public partial class _Default : System.Web.UI.Page
 13. {
 14. OleDbConnection verbinding = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=LOCATIE\\gastenboek.mdb");
 15. OleDbCommand invoegen;
 16. string tijd, naam, bericht, invoeren_query;
 17.  
 18. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 19. {
 20.  
 21. }
 22.  
 23. protected void verzenden_Click(object sender, EventArgs e)
 24. {
 25. tijd = DateTime.Now.ToString();
 26. naam = Server.HtmlEncode(naam_vak.Text);
 27. bericht = Server.HtmlEncode(bericht_vak.Text);
 28.  
 29. if (naam == "" || bericht == "")
 30. {
 31. fouten.Text = "Alles invullen";
 32. }
 33. else
 34. {
 35. if (naam.Contains("/") || naam.Contains("\\") || naam.Contains("<") || naam.Contains(">"))
 36. {
 37. fouten.Text = "Geen speciale tekens in de naam";
 38. }
 39. else
 40. {
 41. if (bericht.Contains("/") || bericht.Contains("\\") || bericht.Contains("<") || bericht.Contains(">"))
 42. {
 43. fouten.Text = "Geen speciale tekens in het bericht";
 44. }
 45. else
 46. {
 47.  
 48. invoegen_query = "INSERT INTO berichten(tijd, naam, bericht) VALUES('" + tijd + "', '" + naam + "', '" + bericht + "') ";
 49. invoegen = new OleDbCommand(invoegen_query, verbinding);
 50.  
 51. try
 52. {
 53. verbinding.Open();
 54. invoegen.ExecuteNonQuery();
 55. verbinding.Close();
 56. Response.Redirect("lezen.aspx");
 57. }
 58. catch (Exception x)
 59. {
 60. fouten.Text = x.Message;
 61. }
 62. }
 63. }
 64. }
 65. }
 66. }
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (4)
© 2002-2024 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.05s