login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Foto gallerijen > Foto Album

Foto Album

Auteur: webbiexl - 31 augustus 2004 - 19:47 - Gekeurd door: Dennisvb - Hits: 55052 - Aantal punten: 3.98 (24 stemmen)Dit is een perfect foto album dat ik flink verbeterd heb. Het origineel is van Ward Roeffen, dat je het ff weet.

Functies van het Album.
Het album bestaat uit 2 delen.
- album.php
- albumlist.php

- albumlist.php
Dit is de pagina die je include op je indexpagina. Ward had op zijn homepage een soort gelijk iets staan alleen had hij dit niet bij zijn script gezet. Dus ik heb dit nagemaakt, omdat hij een overzichtelijke pagina in elkaar had gezet en daar nix mis mee was.
Deze pagina verwijst naar de verschillende albums (mappen), en komt vervolgens uit op album.php waarover ik het volgende uit te leggen heb.

- album.php
In het album van ward zaten een paar kleine dingen die eruit of er juist in moesten.
Zo ontbrak er een database connectie en moest je special thumbnails aanmaken. Dit heb ik onderandere veranderd zodat het script completer wordt.

album.php werkt heel simpel.
Je moet je map met foto's uploaden naar je server. Deze map is direct al het album.
Het enige wat je moet doen om die op te roepen is de link te veranderen in albumlist.php.

Dit gaat als volgt

 1. <a href="?page=album&boek=album1">Foto's bekijken</a>


Verander in de link hier boven 'album1' in de naam van je map. Wil je bijvoorbeeld
'mijn verjaardag' als naam hebben noem dan de map 'mijn_verjaardag'. Het script zet _ automatisch om in spaties

album.php verwerkt, dankzij veranderingen, alle foto's in de geplaatste mappen tot thumbnails. Deze thumbnails dienen als link om naar de foto zelf te gaan.
Ook kan je onder elke foto reacties plaatsen, maar dan moet je wel eerst even deze tabel aanmaken.

 1. CREATE TABLE fotosreacties (
 2. id int(11) NOT NULL auto_increment,
 3. boek varchar(60) NOT NULL default '',
 4. foto varchar(60) NOT NULL default '',
 5. naam varchar(30) NOT NULL default '',
 6. datum int(11) NOT NULL default '0',
 7. reactie text NOT NULL,
 8. PRIMARY KEY (id)
 9. ) TYPE=MyISAM;


Ik hoop dat jullie er gebruik van zullen maken en laat ff weten wat je er van vindt!

grtz Webbie XL

Code:
albumlist.php

 1. <html>
 2.  
 3. <head>
 4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
 5. <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
 6. <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
 7. <title>Foto Album</title>
 8. </head>
 9.  
 10. <body>Foto's<br>
 11. <table cellspacing="0" border="0" cellpadding="0" width="90%">
 12. <tr><td colspan="2"><hr></td></tr>
 13. <tr>
 14. <td rowspan="2" align="center" width="200"><a href="album.php?page=album&boek=album1"><img src="" height="100" alt="Album 1" border="0"></a></td>
 15. <td valign="top"><font face="Arial" size="2">Album 1<br>
 16. </font><font face="Arial" size="1">Foto's van bijvoorbeeld je schoonmoeder.</font><br>
 17. </td>
 18. </tr>
 19. <tr>
 20. <td valign="bottom"><a href="album.php?page=album&boek=album1">Foto's bekijken</a></td>
 21. </tr>
 22. <tr><td colspan="2"><hr></td></tr>
 23. <tr>
 24. <td rowspan="2" align="center" width="200"><a href="album.php?page=album&boek=album2"><img src="" height="100" alt="Album 2" border="0"></a></td>
 25. <td valign="top"><font face="Arial" size="2">Album 2<br>
 26. </font><font face="Arial" size="1">Foto's van bijvoorbeeld je zomervakantie.</font><br>
 27. </td>
 28. </tr>
 29. <tr>
 30. <td valign="bottom"><a href="album.php?page=album&boek=album2">Foto's bekijken</a></td>
 31. </tr>
 32. <tr><td colspan="2"><hr></td></tr>
 33.  
 34.  
 35. </table>
 36.  
 37.  
 38. </body>
 39.  
 40. </html>


album.php

 1. <?
 2.  
 3. $host="localhost";
 4. $user="naam";
 5. $password="w8woord";
 6. $dbnaam="DBnaam";
 7. $db=mysql_connect($host,$user,$password) or die(mysql_error());
 8. mysql_select_db($dbnaam,$db) or die("mysql_errno():mysql_error()");
 9.  
 10. if(is_dir($_GET['boek'])){
 11. // configuratie
 12. $aantalFotos = 18; // aantal fotos per pagina
 13. $originalPath = $_GET['boek']; //de map aangeroepen in de url
 14. $path = $_GET['boek']; // path naar de foto
 15.  
 16. $fotoArray = array();
 17.  
 18. $d = dir("$path");
 19.  
 20. while($entry=$d->read()) {
 21. if(eregi(".jpg|.jpeg|.gif|.bmp|.png", $entry)){
 22.  
 23. $foto = $path . "/" . $entry ;
 24. $fotoArray[] = $foto;
 25.  
 26. }
 27.  
 28. }
 29.  
 30. $d->close();
 31. $count = count($fotoArray);
 32.  
 33. $pathspatie = str_replace("_", "&nbsp;", $originalPath);
 34.  
 35.  
 36. // reactie Plaatsen
 37. if(isset($_POST["submitreactie"])){
 38. $query = "insert into fotosreacties (boek,foto,naam,datum,reactie) values ";
 39. $query .= "('" . $_GET['boek'] . "','" . $fotoArray[$_GET["fotoID"]] . "','" . $_POST["naam"] . "','" . time() . "','" . $_POST["reactie"] . "')";
 40.  
 41. if($result = mysql_query($query)){
 42. echo "Je reactie is geplaatst";
 43. } // end if
 44. else {
 45. echo "Sorry, je reactie kon niet geplaatst worden.";
 46. } // end else
 47.  
 48. } // end if
 49.  
 50.  
 51.  
 52. // kijken hoeveel reacties iedere foto heeft
 53. $reacties;
 54. $query = "select foto from fotosreacties where boek = '" . $_GET['boek'] . "'";
 55. if($result = mysql_query($query)){
 56. while ($r = mysql_fetch_array($result)){
 57. while ($foto = current($fotoArray)) {
 58. if ($foto==$r["foto"]){
 59. $key = key($fotoArray);
 60. } // end if
 61. next($fotoArray);
 62. } // end while
 63. if(!isset($reacties[$key])){
 64. $reacties[$key] = 1;
 65. } // end if
 66. else {
 67. $reacties[$key]++;
 68. } // end else
 69. reset($fotoArray);
 70.  
 71. } // end while
 72. } // end if
 73. ?>
 74.  
 75. <html>
 76. <head>
 77. <title>Fotos</title>
 78. </head>
 79.  
 80. <body>
 81.  
 82.  
 83. <table width="100%"><tr><td align="center" width="100%">
 84.  
 85. <?
 86.  
 87.  
 88. // 1 FOTO PER PAGINA
 89.  
 90. if((isset($_GET['fotoID'])) AND (intval($_GET['fotoID']>=0)) AND (intval($_GET['fotoID'] < $count))){
 91. $showFoto = intval($_GET['fotoID']);
 92.  
 93. echo "<table width='40%'><tr><td colspan='3' align='center'><b>" . $pathspatie . "</b>
 94. <br><br><small>Foto " . ($showFoto + 1) . " / " . $count . "</small></big></font> </td></tr><tr>";
 95.  
 96. echo "<tr><td colspan='3' align='center'><a href='" . $fotoArray[$showFoto] . "' target='_blanc'><img src='" . $fotoArray[$showFoto] . "' height='300' border='0'></a></td></tr>";
 97. echo "<tr><td width='40%'>";
 98. if($showFoto!=0){
 99. $prevFoto = ($showFoto - 1);
 100. echo "<a href='" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?page=album&boek=" . $originalPath . "&fotoID=" . $prevFoto . "'>prev</a> ";
 101. } // end if
 102. echo "</td><td width='33%'>";
 103. $pageNR = floor($_GET['fotoID'] / $aantalFotos);
 104. $pageNR = $pageNR * 18;
 105. echo "<a href='" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?page=album&boek=" . $originalPath . "&vanafFoto=" . $pageNR . "'>list</a> ";
 106. echo "</td><td align='right'>";
 107. if($showFoto!=($count -1)){
 108. $nextFoto = ($showFoto + 1);
 109. echo "<a href='" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?page=album&boek=" . $originalPath . "&fotoID=" . $nextFoto . "'>next</a> ";
 110. } // end if
 111. echo "</td></tr></table>";
 112.  
 113.  
 114. echo "<br><br><b>Reacties</b>";
 115.  
 116. $reacties;
 117. $query = "SELECT * FROM fotosreacties where foto = '" . $fotoArray[$showFoto] . "' order by datum ASC";
 118. if($result = mysql_query($query)){
 119. if(mysql_numrows($result)==0){
 120. echo "<br><br>Er zijn nog geen reacties";
 121. } // end if
 122. else {
 123. echo "<table width='40%' cellspacing='0' border='0' cellpadding='0'>";
 124. echo "<tr><td colspan='2'><hr></td></tr>";
 125. while ($r = mysql_fetch_array($result)){
 126. echo "<tr><td><b>" . $r["naam"] . "</b> ";
 127. echo "</td><td width='40%'><small>[ " . date("d/m/Y @ H:i",$r["datum"]) . " ]</small></td><tr>";
 128. echo "<tr><td colspan='2'>" . $r["reactie"] . "</td></tr>";
 129. echo "<tr><td colspan='2'><hr></td></tr>";
 130. } // end while
 131. echo "</table>";
 132. } // end else
 133. } // end if
 134.  
 135. echo "<form method='post' action=''>";
 136. echo "<table>";
 137. echo "<tr>";
 138. echo "<td>Naam:<br><input type='text' name='naam'></td></tr>";
 139. echo "<tr><td>Jouw Reactie:<br><textarea name='reactie' cols='30' rows='5'></textarea><br></td></tr>";
 140. echo "<tr><td><input type='submit' name='submitreactie' value='Verzenden'></td></tr>";
 141. echo "</table>";
 142. echo "</form>";
 143.  
 144.  
 145.  
 146. } // end if
 147.  
 148. // X FOTOS PER PAGINA
 149.  
 150. else {
 151.  
 152. // configuratie
 153. $clm = "3"; // Aantal kolommen
 154.  
 155.  
 156. $countFotos = count($fotoArray);
 157. $thumbPath = $path . "/"; //Path naar thumps
 158. $path2 = $path . "/";
 159.  
 160.  
 161.  
 162. echo "<br><table ><tr>";
 163.  
 164. echo "<td align='center' colspan='" . $clm . "'>";
 165.  
 166.  
 167. // navigatie
 168. $navigation;
 169. if($countFotos < ($aantalFotos + 1)){
 170. $begin = 0;
 171. $eind = $countFotos;
 172.  
 173. } // end if
 174. else {
 175.  
 176. $aantalPages = ceil($countFotos / $aantalFotos) ;
 177. for($i=1; $i < $aantalPages + 1; $i++){
 178. $pageNR = ($i - 1) * $aantalFotos;
 179.  
 180. if($pageNR==$_GET["vanafFoto"]){
 181. $navigation .= "<small><font color='#990000'>" . $i . "</font></small> ";
 182. }
 183. else {
 184. $navigation .= "<a href='?page=album&boek=" . $originalPath . "&vanafFoto=" . $pageNR . "'>" . $i . "</a> ";
 185. }
 186. } // end for
 187.  
 188.  
 189. if((isset($_GET['vanafFoto'])) AND (intval($_GET['vanafFoto']>=0)) AND (intval($_GET['vanafFoto'] < $countFotos))){
 190. $begin = intval($_GET['vanafFoto']);
 191.  
 192. if(($begin + $aantalFotos) <= $countFotos){
 193. $eind = ($begin + $aantalFotos);
 194. } // end if
 195. else {
 196. $eind = $countFotos;
 197. } // end else
 198.  
 199. } // end if
 200. else {
 201. $begin = 0;
 202. $eind = $aantalFotos;
 203. } // end else
 204.  
 205. $countFotos = count($fotoArray);
 206.  
 207.  
 208. // path naar echte foto
 209.  
 210. } // end else
 211.  
 212. echo "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='2'><tr><td ><b>" . $pathspatie . "</b> <small>(" . $count . ")</small>
 213. <br><br><center><small>Pictures " . ($begin + 1) . " - " . $eind . "</small></center></td></tr></table>";
 214.  
 215.  
 216.  
 217. if(($begin - $aantalFotos) >= 0){
 218. $navigation = "<a href='" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?page=album&boek=" . $originalPath . "&vanafFoto=" . ($begin - $aantalFotos) . "'><</a> " . $navigation;
 219. } // end if
 220.  
 221.  
 222. if(($begin + $aantalFotos) < $count){
 223. $navigation .= " <a href='" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?page=album&boek=" . $originalPath . "&vanafFoto=" . ($begin + $aantalFotos) . "'>></a>";
 224. } // end if
 225.  
 226. echo $navigation . "<br><br>";
 227. echo "</td></tr><tr>";
 228. $fotonr = 1;
 229. for($i=$begin; $i < $eind; $i++){
 230.  
 231.  
 232. $thumb = str_replace($path2, $thumbPath, $fotoArray[$i]);
 233.  
 234.  
 235. echo "<td align='center'><a href='" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?page=album&boek=" . $originalPath . "&fotoID=" . $i . "'><img border='0' src='" . $thumb . "' height='100'><br>";
 236. echo "<small>reacties (";
 237. if($reacties[$i]==0){
 238. echo "0";
 239. } // end if
 240. else {
 241. echo $reacties[$i];
 242. } // end else
 243. echo ")</small>";
 244. echo "</a></td>";
 245. $fotonr++;
 246. if($fotonr == ($clm + 1)){
 247. echo "</tr>\n<tr>";
 248. $fotonr = 1;
 249. } // end if
 250.  
 251.  
 252.  
 253.  
 254. } // end for
 255. echo "</tr>";
 256.  
 257. echo "<td align='center' colspan='" . $clm . "'>";
 258.  
 259. echo $navigation;
 260.  
 261. echo "</td></tr><tr>";
 262.  
 263. echo "</table>";
 264.  
 265.  
 266. } // end else if
 267. } // end if
 268. else {
 269. echo "Dit fotoalbum bestaat niet";
 270. } // end else
 271.  
 272.  
 273.  
 274. ?>
 275. </td></tr></table>
 276.  
 277.  
 278.  
 279. </body>
 280. </html>
Download code! Download code (.txt)

 Bekijk een voorbeeld van dit script!
 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (56)
© 2002-2020 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.159s