login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Gastenboeken > Gastenboek V1

Gastenboek V1

Auteur: nathanael - 26 mei 2005 - 19:35 - Gekeurd door: Mokka - Hits: 7146 - Aantal punten: 1.50 (4 stemmen)Dit is een gastenboek met oa:
- Wanneer er een entry is gedaan wordt er een mail verstuurd naar de admin
- Smileys
- Woordfilter
- Er worden cookies gezet om spam te vermeiden

ps. Het kan zijn dat je iets herkent van deze gastenboek, want ik heb de smileys.php van Tuinstoel

Code:
-- MYSQL tabel --
 1. CREATE TABLE `gastenboek` (
 2. `id` int(3) NOT NULL auto_increment,
 3. `naam` varchar(30) NOT NULL default '',
 4. `email` varchar(60) NOT NULL default '',
 5. `website` varchar(100) default 'http://',
 6. `datum` varchar(10) NOT NULL default '',
 7. `tijd` varchar(10) NOT NULL default '',
 8. `bericht` text NOT NULL,
 9. `semail` char(3) NOT NULL default '',
 10. UNIQUE KEY `id` (`id`)
 11. ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ;


-- gastenboek.php --
 1. <?php
 2. include("smileys.php");
 3.  
 4. mysql_connect("localhost", "user", "pass");
 5. mysql_select_db("db_name");
 6.  
 7. $select = mysql_query("SELECT * FROM gastenboek ORDER BY id DESC");
 8. $datum = date("d-m-Y");
 9. $tijd = date("H:m:s");
 10. $aantal = mysql_num_rows($select);
 11. $bericht = "Er heeft iemand in het gastenboek geschreven. Klik <a href=\"http://www.stichtingiam.nl/index.php?page=gastenboek\" target=\"_blank\">hier</a>om het te bekijken";
 12.  
 13. $admin = "hier je email";
 14.  
 15. if($aantal == 0)
 16. {
 17. echo "<hr size=\"1\" noshade><center>Er zijn nog <b>geen</b> berichten achter gelaten</center><hr size=\"1\" noshade>";
 18. }
 19. elseif($aantal == 1)
 20. {
 21. echo "<hr size=\"1\" noshade><center>Er is <b>".$aantal."</b> bericht achter gelaten</center><hr size=\"1\" noshade>";
 22. }
 23. else
 24. {
 25. echo "<hr size=\"1\" noshade><center>Er zijn <b>".$aantal."</b> berichten achter gelaten</center><hr size=\"1\" noshade>";
 26. }
 27. echo "<BR>";
 28.  
 29. while($obj = mysql_fetch_object($select))
 30. {
 31. $kleur = ($i++ % 2) ? '#FFFFFF' : '#FAF9FF';
 32.  
 33. echo "<table width=\"100%\" style=\"border: 1px solid #CCCCCC;\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">";
 34. echo "<tr bgcolor=\"$kleur\"><td><b>$obj->naam</b> schreef op: <b>$obj->datum, $obj->tijd</b></td></tr>
 35. <tr bgcolor=\"$kleur\"><td>";
 36. echo WoordenFilter(ReplaceSmilies(nl2br($obj->bericht)));
 37. echo "</td></tr>
 38. <tr bgcolor=\"$kleur\"><td align=\"center\"><hr size=\"1\" noshade>";
 39. if($obj->website == "http://" || empty($obj->website))
 40. {
 41. echo "";
 42. } else {
 43. echo "<a href=\"$obj->website\" target=\"_blank\">Website</a>&nbsp;";
 44. }
 45. if($obj->semail == "Ja")
 46. {
 47. echo "<a href=\"mailto:$obj->email\">E-mail</a>&nbsp;";
 48. } else {
 49. echo "";
 50. }
 51. echo "</td></tr></table><BR>";
 52. }
 53.  
 54. if(IsSet($_POST['submit']))
 55. {
 56. if(!empty($_POST['naam']) || !empty($_POST['email']) || !empty($_POST['bericht']))
 57. {
 58. mysql_query("INSERT INTO `gastenboek` (`id`, `naam`, `email`, `website`, `datum`, `tijd`, `bericht`, `semail`) VALUES ('', '".htmlspecialchars(addslashes($_POST['naam']), ENT_QUOTES)."', '".htmlspecialchars(addslashes($_POST['email']), ENT_QUOTES)."', '".htmlspecialchars(addslashes($_POST['website']), ENT_QUOTES)."', $datum, $tijd, '".htmlspecialchars(addslashes($_POST['bericht']), ENT_QUOTES)."', '".htmlspecialchars(addslashes($_POST['semail']), ENT_QUOTES)."')");
 59. echo "Uw gegevens zijn goed door ons ontvangen. <a href=\"index.php?page=gastenboek\">klik hier om terug te gaan</a>";
 60. mail($admin, "Gastenboek", $bericht, "FROM: hier je email");
 61.  
 62. setcookie("gastenboek",1,Time()+3600*24*7); //cookie geset voor 7 dagen om spam te verkomen
 63. }
 64. else
 65. {
 66. echo "U heeft niet alles ingevuld ga <a href=\"javascript:history.back()\">terug</a><BR>
 67. Of uw emailadres is ongeldig";
 68. }
 69. }
 70. else
 71. {
 72. if(!$_COOKIE['gastenboek'] == 1)
 73. {
 74. ?>
 75. <form method="POST">
 76. <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" >
 77. <tr bgcolor="#F1F3FC"><td>Naam:</td><td><input type="text" name="naam" maxlength="25"></td></tr>
 78. <tr bgcolor="#F1F3FC"><td>Email:</td><td><input type="text" name="email" maxlength="30"></td></tr>
 79. <tr bgcolor="#F1F3FC"><td>Datum, Tijd:</td><td><?php echo "".$datum.", ".$tijd.""; ?></td></tr>
 80. <tr bgcolor="#F1F3FC"><td>Website:</td><td><input type="text" name="website" value="http://" maxlength="60"> <font size=1 color=#FF0000><i>Niet verplicht</i></font></td></tr>
 81. <tr bgcolor="#F1F3FC"><td>Bericht:</td><td><textarea name="bericht" cols="39" rows="10"></textarea></td></tr>
 82. <tr bgcolor="#F1F3FC"><td>Wilt u uw email laten zien?</td><td><input type="radio" name="semail" value="Ja">Ja&nbsp; <input type="radio" name="semail" value="Nee">Nee</td></tr>
 83. <tr bgcolor="#F1F3FC"><td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="submit" value="Verstuur">&nbsp;<input type="reset" value="Wis alle velden"></td></tr>
 84. </table>
 85. </form>
 86. <?php
 87. }
 88. else
 89. {
 90. echo "<hr size=\"1\" noshade><center>U heeft al in ons gastenboek geschreven!</center><hr size=\"1\" noshade>";
 91. }
 92. }
 93. ?>


-- smileys.php --
 1. <?php
 2. function ReplaceSmilies($txt)
 3. { // starten v/d fucntie ReplaceSmilies, het vervangen van text door smilies.
 4.  
 5. $cDir = 'images';
 6. // map waarin de smilies staan...
 7. $cCodes = array(':d',':p',':)',';)',':-|','b)',':S');
 8. // array met de smilie codes.
 9. $cCodes2 = array(':D',':P',':-)',';-)',':|','B)',':s');
 10. // 2e array met codes, dezelfde, maar in andere vorm.
 11. $cSmilies = array('bigsmile.png','tong.png','smile.png','knipoog.png','verbaast.png','zonnebril.png','sad.png');
 12. // De bestandsnamen ervan
 13.  
 14. // let erop dat je evenveel smilies hebt ingevoerd bij de bovenstaande 3 array's!
 15. // Als dat niet het geval is wordt er nu het een en ander aan geknipt...
 16.  
 17. if(count($cCodes) != count($cCodes2))
 18. {
 19. // De aantal smilies in $cCodes en $cCodes2 zijn niet evenveel.
 20. if(count($cCodes) > count($cCodes2))
 21. {
 22. $cAantal = count($cCodes2);
 23. }
 24. else
 25. {
 26. $cAantal = count($cCodes);
 27. }
 28. }
 29. else
 30. {
 31. $cAantal = count($cCodes);
 32. }
 33.  
 34. // nu dan het echte vervangen met een for-loop.
 35.  
 36. for($i=0;$i<$cAantal;$i++)
 37. {
 38. $txt = str_replace($cCodes[$i],'<img src="'.$cDir.'/'.$cSmilies[$i].'" border="0">',$txt);
 39. // vervangen van de smilies uit de 1e array.
 40. $txt = str_replace($cCodes2[$i],'<img src="'.$cDir.'/'.$cSmilies[$i].'" border="0">',$txt);
 41. // vervangen van de smilies uit de 2e array.
 42. }
 43. return $txt;
 44. }
 45.  
 46. function WoordenFilter($txt)
 47. {
 48. $cReplace = '***';
 49. // het vervangde woord.
 50. $cWoorden = array('kut', 'tering', 'kanker', 'homo', 'fuck', 'f*ck', 'lul', 'fucking');
 51. // spreekt voor zich...
 52.  
 53. for($i=0;$i<count($cWoorden);$i++)
 54. {
 55. $txt = str_replace($cWoorden[$i],$cReplace,$txt);
 56. // heel eenvoudig, hier worden de woorden mee vervangen.
 57. }
 58.  
 59. return $txt;
 60. }
 61. ?>
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (11)
© 2002-2024 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.054s