login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Snippets > HTTP-headers

HTTP-headers

Auteur: Ciantic - 08 augustus 2006 - 23:12 - Gekeurd door: Gerard - Hits: 7513 - Aantal punten: 4.33 (3 stemmen)
Met deze functie kan je alle HTTP-headers regelen door het ID van de header als parameter mee te geven.

Uitleg over de headers is hier te vinden.

Code:
 1. <?PHP
 2. /**
 3.  * HTTP Protocol defined status codes
 4.  * @param int $num
 5.  */
 6. function HTTPStatus($num) {
 7.  
 8. static $http = array (
 9. 100 => "HTTP/1.1 100 Continue",
 10. 101 => "HTTP/1.1 101 Switching Protocols",
 11. 200 => "HTTP/1.1 200 OK",
 12. 201 => "HTTP/1.1 201 Created",
 13. 202 => "HTTP/1.1 202 Accepted",
 14. 203 => "HTTP/1.1 203 Non-Authoritative Information",
 15. 204 => "HTTP/1.1 204 No Content",
 16. 205 => "HTTP/1.1 205 Reset Content",
 17. 206 => "HTTP/1.1 206 Partial Content",
 18. 300 => "HTTP/1.1 300 Multiple Choices",
 19. 301 => "HTTP/1.1 301 Moved Permanently",
 20. 302 => "HTTP/1.1 302 Found",
 21. 303 => "HTTP/1.1 303 See Other",
 22. 304 => "HTTP/1.1 304 Not Modified",
 23. 305 => "HTTP/1.1 305 Use Proxy",
 24. 307 => "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect",
 25. 400 => "HTTP/1.1 400 Bad Request",
 26. 401 => "HTTP/1.1 401 Unauthorized",
 27. 402 => "HTTP/1.1 402 Payment Required",
 28. 403 => "HTTP/1.1 403 Forbidden",
 29. 404 => "HTTP/1.1 404 Not Found",
 30. 405 => "HTTP/1.1 405 Method Not Allowed",
 31. 406 => "HTTP/1.1 406 Not Acceptable",
 32. 407 => "HTTP/1.1 407 Proxy Authentication Required",
 33. 408 => "HTTP/1.1 408 Request Time-out",
 34. 409 => "HTTP/1.1 409 Conflict",
 35. 410 => "HTTP/1.1 410 Gone",
 36. 411 => "HTTP/1.1 411 Length Required",
 37. 412 => "HTTP/1.1 412 Precondition Failed",
 38. 413 => "HTTP/1.1 413 Request Entity Too Large",
 39. 414 => "HTTP/1.1 414 Request-URI Too Large",
 40. 415 => "HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type",
 41. 416 => "HTTP/1.1 416 Requested range not satisfiable",
 42. 417 => "HTTP/1.1 417 Expectation Failed",
 43. 500 => "HTTP/1.1 500 Internal Server Error",
 44. 501 => "HTTP/1.1 501 Not Implemented",
 45. 502 => "HTTP/1.1 502 Bad Gateway",
 46. 503 => "HTTP/1.1 503 Service Unavailable",
 47. 504 => "HTTP/1.1 504 Gateway Time-out"
 48. );
 49.  
 50. header($http[$num]);
 51. }
 52. ?>
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (6)
© 2002-2023 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.021s