login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Handige scripts > table of contents (toc) generator

table of contents (toc) generator

Auteur: Thomas - 10 februari 2016 - 17:11 - Gekeurd door: Thomas - Hits: 7015 - Aantal punten: (0 stemmen)De code omvat een functie: generateToC($in, $class='toc'). Deze genereert aan de hand van een HTML-tekst $in op grond van de daarin aanwezige headers (<h1> t/m <h9>) een zogenoemde table of contents, oftewel een inhoudsopgave in de vorm van een (geneste) bulleted list. Deze bulleted list wordt, inclusief een wrapper div met stijlklasse $class (standaard waarde "toc") geretourneerd als string.

Om deze table of contents te genereren moet wel aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden:
- de structuur van de HTML in $in moet kloppen, oftewel, de headers mogen te allen tijde maar maximaal met 1 niveau toenemen (eerst een of meer <h1>'s voor hoofdstukken, met hierin weer nul of meer <h2>'s voor paragrafen en hierin weer nul of meer <h3>'s voor subparagrafen et cetera) zoals in een kloppend document het geval is
- de "bookmarks" waarmee aan deze headers gerefereerd wordt moeten al aanwezig zijn in de headers middels een id-attribuut; dit geeft je tevens de vrijheid om de bookmarks zelf een format te geven

Code:
De functie:
 1. <?php
 2. function generateToC($in, $class='toc') {
 3. // Regexp voor het vangen van headers (h1 t/m h9).
 4. preg_match_all('#<h([1-9])([^>]*)>([^<]*)<\/h\1>#', $in, $matches);
 5.  
 6. // Verzamel gegevens.
 7. $toc = array();
 8. // $matches[0][x] bevat totale header matches
 9. // $matches[1][x] bevat de header nummers
 10. // $matches[2][x] bevat alle overige data van de openingstag van een header, waaronder het id
 11. // $matches[3][x] bevat de tekst tussen de header tags (de header titels)
 12. foreach ($matches[1] as $k => $h) {
 13. // abstraheer het id
 14. $id = 'not found !';
 15. if (preg_match('#id="([^"]*)"#', $matches[2][$k], $match) === 1) {
 16. $id = $match[1];
 17. } else {
 18. // kon id niet uit de header tag vissen - doe iets?
 19. }
 20. $toc[] = array(
 21. 'header' => $h,
 22. 'title' => $matches[3][$k],
 23. 'bookmark' => $id,
 24. );
 25. }
 26.  
 27. // Bouw de ToC.
 28. $currentDepth = 0;
 29. ob_start(); //vang de HTML op
 30. // Zet er een wrapper omheen
 31. ?><div class="<?php echo $class ?>"><?php
 32. foreach ($toc as $i => $data) {
 33. if ($i > 0 && $currentDepth == $data['header']) {
 34. // item op zelfde niveau, sluit eerst vorige tag
 35. ?></li><?php
 36. }
 37. if ($data['header'] > $currentDepth) {
 38. // we gaan altijd 1 niveau omhoog als je een hoger header nummer hebt, anders klopt je structuur niet
 39. ?><ul><?php
 40. $currentDepth++; // altijd 1 niveau hoger
 41. }
 42. if ($data['header'] < $currentDepth) {
 43. // we gaan weer een of meer niveaus omlaag, sluit deze tags
 44. while ($currentDepth > $data['header']) {
 45. ?></li></ul><?php
 46. $currentDepth--;
 47. }
 48. ?></li><?php
 49. }
 50. // Noot: ook de bookmarks zouden geldig moeten zijn
 51. ?><li><a href="#<?php echo $data['bookmark'] ?>"><?php echo $data['title'] ?></a><?php
 52. }
 53. // sluit het restant
 54. while ($currentDepth > 0) {
 55. ?></li></ul><?php
 56. $currentDepth--;
 57. }
 58. // sluit de wrapper
 59. ?></div><?php
 60. // retourneer de gegenereerde HTML
 61. return ob_get_clean();
 62. } // einde functie
 63. ?>


Voorbeeld van invoer:
 1. <h1 id="1-introductie">1. Introductie</h1>
 2. <h2 id="1.1-inleiding">1.1 Inleiding</h2>
 3. <p>Blablabla</p>
 4. <h3 id="1.1.1-subparagraaf">1.1.1 Subparagraaf</h3>
 5. <p>Blablabla</p>
 6. <h2 id="1.2-nogwat">1.2 Nog wat</h2>
 7. <p>Lalalalal</p>
 8. <h1 id="2-meer">2. Meer</h1>
 9. <h2 id="2-1-vervolg">2.1 Vervolg</h2>
 10. <p>Lalalalal</p>
 11. <h3 id="2-1-1-enzo">2.1.1 Enzo</h3>
 12. <p>Lalalalal</p>
 13. <h4 id="2-1-1-1-edoch">2.1.1.1 Edoch</h4>
 14. <p>Lalalalal</p>
 15. <h3 id="2-1-2-maar">2.1.2 Maar</h3>
 16. <p>Lalalalal</p>
 17. <h2 id="2-2-en-ook">2.2 En ook</h2>
 18. <p>Lalalalal</p>
 19. <h1 id="3-dus">3. Dus</h1>
 20. <p>Lalalalal</p>


Voorbeeld van gegenereerde uitvoer (enigszins gefatsoeneerd):
 1. <div class="toc">
 2. <ul>
 3. <li><a href="#1-introductie">1. Introductie</a><ul>
 4. <li><a href="#1.1-inleiding">1.1 Inleiding</a><ul>
 5. <li><a href="#1.1.1-subparagraaf">1.1.1 Subparagraaf</a></li>
 6. </ul></li>
 7. <li><a href="#1.2-nogwat">1.2 Nog wat</a></li>
 8. </ul></li>
 9. <li><a href="#2-meer">2. Meer</a><ul>
 10. <li><a href="#2-1-vervolg">2.1 Vervolg</a><ul>
 11. <li><a href="#2-1-1-enzo">2.1.1 Enzo</a><ul>
 12. <li><a href="#2-1-1-1-edoch">2.1.1.1 Edoch</a></li>
 13. </ul></li>
 14. <li><a href="#2-1-2-maar">2.1.2 Maar</a></li>
 15. </ul></li>
 16. <li><a href="#2-2-en-ook">2.2 En ook</a></li>
 17. </ul></li>
 18. <li><a href="#3-dus">3. Dus</a></li>
 19. </ul>
 20. </div>
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Geen reacties (0)
© 2002-2024 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.039s