login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Navigatie systemen > Array2Nested v1.1.2

Array2Nested v1.1.2

Auteur: Roland - 27 december 2008 - 15:18 - Gekeurd door: Stijn - Hits: 2770 - Aantal punten: 4.50 (4 stemmen)
Ik las op PHPFreakz onlangs een topic waarin gevraagd werd hoe je data kan omzetten naar geneste data zodat je bv categorieën eindeloos kunt nesten in een forum, webshop etc.

Met dat idee en te veel vrije tijd tijdens de kerstdagen ben ik begonnen aan een class/module om het hele recursieve nesten ietwat te automatiseren.

Het nesten gebeurd zoals genoemd recursief a.d.h.v. een id/parent combinatie binnen een array.

Ondanks dat ik dat ik tijdens het maken van deze class pas op de hoogte werd gesteld van de left/right methode (http://www.sitepoint.com/article/hierarchical-data-database/2/), heb ik toch besloten om aan de recursieve methode vast te houden. Dit maakt het werken met objecten van _directe_ kinderen veel eenvoudiger. Daarnaast is het in de praktijk onwaarschijnlijk dat je tot diepte 1000+ gaat nesten.

Uiteraard mogen mensen zich melden die zich interesseren voor het implementeren van een layer optie in deze module. Iets als;
abstract Nested_Nest, Nested_Nest_Recursive, Nested_Nest_LeftRight
Het is uiteraard wel essentieel dat de recursieve werking van de module blijft werken. (Nested::getRoot()->firstChild()->firstChild()[->...])

Getest op:
PHP 5.2.4

Versie:
1.1.2

Bestanden:
Nested_Example.php, Nested.php, Nested_Child.php, Nested_Exception.php

Output voorbeeld:
http://www.deva...xample.png

Geplaatst op:
PHPFreakz, PHPHulp, Sitemasters

Changelog:
v1.1.2 [30-12-08]
* Nested::sortAll toegevoegd om de kinderen van elk item tegelijk hetzelfde te sorteren
* Nested_Child::getIndex() toegevoegd
* Nested_Child::randomChild/childById/childByIndex toegevoegd
* Nested_Child::isChild/getChild verwijderd
* Nested_Output verwijderd; HTML implementatie is niet te globaliseren - opnieuw voorbeeld toegevoegd voor geneste HTML list

v1.1.1 [28-12-08]
* Nested::getFlat() aangepast; Nested::getFlat() -> array(id => Nested_Child); Nested::getFlat(true) -> array(id => array(row_data))
* Nested::MAX_DEPTH ident toegevoegd; elk kind lager als n bepaalde diepte wordt kind van de vorige parent (0 = unlimited)
* Performance update: diepte wordt niet meer berekend door de 'ancestors' te tellen maar direct bij het nesten
* Nested_Child::isMaxDepth() toegevoegd om te controleren of een kind zich in de maximale diepte bevindt
* Kinderen sorteren gebeurd nu via het 'natural ordering algorithm', zodat 'Titel 10' na 'Titel 9' komt (ASC)

v1.1.0 [27-12-08]
* Nested_Child::FLAG_LIMIT toegvoegd om het aantal kinderen via Nested_Child::getChildren() te limieten
* Nested::__toString/toHtml, Nested_Child::__toString/toHtml en Nested_Output toegvoegd (zie voorbeeld)

v1.0.0 [26-12-08]
* dump

Code:
Nested_Example.php
 1. <?php
 2. require 'Nested.php';
 3.  
 4. // forum data whatever
 5. $data = array(
 6. array('myID' => 1, 'myParent' => 0, 'title' => 'Titel #1'), // level 1
 7. array('myID' => 2, 'myParent' => 1, 'title' => 'Titel #2'), // level 1.1
 8. array('myID' => 3, 'myParent' => 1, 'title' => 'Titel #3'), // level 1.2
 9. array('myID' => 4, 'myParent' => 3, 'title' => 'Titel #4'), // level 1.2.1
 10. array('myID' => 5, 'myParent' => 3, 'title' => 'Titel #5'), // level 1.2.2
 11. array('myID' => 6, 'myParent' => 3, 'title' => 'Titel #6'), // level 1.2.3
 12. array('myID' => 7, 'myParent' => 6, 'title' => 'Titel #7'), // level 1.2.3.1
 13. array('myID' => 8, 'myParent' => 7, 'title' => 'Titel #8'), // level 1.2.3.1.1
 14. array('myID' => 9, 'myParent' => 8, 'title' => 'Titel #9'), // level 1.2.3.1.1.1
 15. array('myID' => 10, 'myParent' => 9, 'title' => 'Titel #10') // level 1.2.3.1.1.1.1
 16. );
 17.  
 18. try {
 19. // object aanmaken, maar nog niet nesten
 20. $nested = new Nested($data, false);
 21.  
 22. // identificatie steutels instellen
 23. $nested->setIdent(array(
 24. Nested::KEY_ID => 'myID',
 25. Nested::KEY_PARENT => 'myParent'
 26. ));
 27.  
 28. // nu nesten!
 29. $nested->nest();
 30.  
 31. // tijdsduur
 32. echo 'Nesten duurde ' . number_format($nested->getParsetime(), 6);
 33.  
 34. // haal alle items op
 35. $flat_object = $nested->getFlat(); // array(id => Nested_Child)
 36. $flat_array = $nested->getFlat(true); // array(id => array('myId' => .., [..]))
 37.  
 38. // alles sorteren, zet kinderen met meeste sub kinderen bovenaan
 39. $nested->sortAll(Nested_Child::SORT_CHILDNUM, Nested_Child::SORT_DESC);
 40.  
 41. // bouw een simpele app
 42. $child = isset($_GET['id']) && $nested->isValidId($_GET['id'])
 43. ? $nested->getById($_GET['id'])
 44. : $nested->getRoot();
 45. echo '<h1>' . ($child->isRoot() ? 'Root' : $child->title) . '</h1>';
 46. if(!$child->isRoot()) {
 47. $path = array();
 48. foreach($child->getAncestors(true/*reverse*/) as $ancestor) {
 49. $path[] = ($ancestor->isRoot() ? 'Root' : $ancestor->title);
 50. }
 51. echo '<strong>Pad:</strong> ' . implode(' &raquo; ', $path) . '<br />';
 52. }
 53. echo '<strong>Diepte:</strong> ' . $child->getDepth() . '<br />';
 54. if(!$child->hasChildren()) {
 55. echo 'Dit kind heeft geen sub kinderen.';
 56. } else {
 57. echo '<ul>';
 58. // kinderen zijn al gesorteerd volgens SORT_CHILDNUM, SORT_DESC
 59. foreach($child->getChildren() as $subchild) {
 60. echo '<li><a href="?id=' . $subchild->getId() . '">' . $subchild->title . '</a> (' . $subchild->numChildren() . ')</li>';
 61. }
 62. echo '</ul>';
 63. }
 64.  
 65. // een complete structuur tonen
 66. echo '<h1>Boom structuur</h1>';
 67. function output_nested($child, $current_id) {
 68. $html = '<ul>';
 69. if($child->hasChildren()) {
 70. foreach($child->getChildren() as $subchild) {
 71. $title = $subchild->title;
 72. $title = $current_id == $subchild->getId()
 73. ? '<strong>' . $title . '</strong>'
 74. : '<a href="?id=' . $subchild->getId() . '">' . $title . '</a>';
 75. $title .= ' (' . $subchild->numChildren() . ')';
 76. $html .= '<li>' . $title . output_nested($subchild, $current_id) . '</li>';
 77. }
 78. }
 79. return $html . '</ul>';
 80. }
 81. echo output_nested(
 82. $nested->getRoot(), // bij de root beginnen
 83. $child->getId() // huidige id opvragen
 84. );
 85.  
 86. // getChildren & Flags
 87. if($child->hasChildren()) {
 88. $flags = array();
 89.  
 90. // exclude specifieke id's
 91. $flags[Nested_Child::FLAG_EXCLUDE] = 1; // alle kinderen behalve id 1
 92. // variant: $flags[Nested_Child::FLAG_EXCLUDE] = array(1,2); // alle kinderen behalve id 1 en 2
 93.  
 94. // _OF_: include specifieke id's
 95. $flags[Nested_Child::FLAG_INCLUDE] = 1; // alleen kind ophalen als id 1 is
 96. // variant: $flags[Nested_Child::FLAG_INCLUDE] = array(2,3); // alleen kind ophalen als id 1 of 2 is
 97.  
 98. // return enkel kind eigenschap/methode
 99. $flags[Nested_Child::FLAG_RETURN] = 'title'; // eigenschap kind returnen
 100. // variant: $flags[Nested_Child::FLAG_RETURN] = 'numChildren'; // methode kind returnen
 101.  
 102. // gebruikers callback toepassen
 103. function test($child) {
 104. // waarde $child afhankelink van return flag, standaard Nested_Child object
 105. // in dit voorbeeld bevat $child dus de titel
 106. return 'De titel: ' . $child;
 107. }
 108. $flags[Nested_Child::FLAG_CALLBACK] = 'test'; // gebruikersfunctie toepassen
 109. // variant: $flags[Nested_Child::FLAG_CALLBACK] = array($object, 'methode'); // methode toepassen
 110.  
 111. // kinderen door elkaar schudden
 112. $flags[Nested_Child::FLAG_SHUFFLE] = true; // zet de kinderen in random volgorde
 113.  
 114. // kinderen limieten
 115. $flags[Nested_Child::FLAG_LIMIT] = 2; // eerste 2 kinderen teruggeven
 116.  
 117. // flags toepassen
 118. foreach($child->getChildren($flags) as $child_or_return_or_callback_value) {
 119. // where the REAL magic happens ;]
 120. }
 121. }
 122.  
 123. // firstChild, lastChild, randomChild, childByIndex, childById
 124. if(false !== ($first_child = $child->firstChild())) {
 125. echo 'Eerste kind: ' . $first_child->title . '<br />';
 126. }
 127. if(false !== ($last_child = $child->lastChild())) {
 128. echo 'Laatste kind: ' . $last_child->title . '<br />';
 129. }
 130. if(false !== ($random_child = $child->randomChild())) {
 131. echo 'Random kind: ' . $random_child->title . '<br />';
 132. }
 133. if(false !== ($second_child = $child->childByIndex(1))) {
 134. echo 'Tweede kind: ' . $second_child->title . '<br />';
 135. }
 136. if(false !== ($id_2_child = $child->childById(2))) {
 137. echo 'ID #2 kind: ' . $id_2_child->title . '<br />';
 138. }
 139.  
 140. // sortAll, sortChildren
 141. $nested->sortAll('title'/*, Nested_Child::SORT_DESC*/); // alle kinderen van elk item in de geneste data zijn gesorteerd op titel
 142. $child->sortChildren('title'/*, Nested_Child::SORT_DESC*/); // de kinderen van het huidige item zijn gesorteerd volgens titel
 143. // ga verder met Nested_Child::getChildren e.d., de ingestelde volgorde blijft van toepassing
 144. } catch(Nested_Exception $e) {
 145. echo $e->getMessage() . ' (' . $e->getFile() . ', line ' . $e->getLine() . ')';
 146. }
 147. ?>


Nested.php
 1. <?php
 2. require 'Nested_Exception.php';
 3. require 'Nested_Child.php';
 4.  
 5. /**
 6.  * Nested
 7.  *
 8.  * @version 1.1.2
 9.  * @author Roland Franssen
 10.  * @email franssen[dot]roland[at]gmail[dot]com
 11.  */
 12.  
 13. /**
 14.  * Nested
 15.  *
 16.  * Object die een geneste set vasthoudt van alle kinderen
 17.  *
 18.  * @package Nested
 19.  */
 20. class Nested {
 21. /**
 22. * Ident codes
 23. *
 24. * @define KEY_ID Identificeer ID sleutel
 25. * @define KEY_PARENT Identificeer moeder sleutel
 26. * @define ROOT_ID Identificeer root ID
 27. * @define MAX_DEPTH Identificeer maximale diepte
 28. */
 29. const KEY_ID = 0;
 30. const KEY_PARENT = 1;
 31. const ROOT_ID = 2;
 32. const MAX_DEPTH = 3;
 33.  
 34. /**
 35. * Geneste kinderen
 36. *
 37. * @var null|array
 38. */
 39. static protected $rows;
 40. /**
 41. * Identificatie waardes volgens code
 42. *
 43. * @var array
 44. */
 45. static protected $idents = array(
 46. self::KEY_ID => 'id',
 47. self::KEY_PARENT => 'parent',
 48. self::ROOT_ID => 0,
 49. self::MAX_DEPTH => 0
 50. );
 51.  
 52. /**
 53. * Rauwe input data
 54. *
 55. * @var null|array
 56. */
 57. private $_data;
 58. /**
 59. * Parse tijd van het nesten
 60. *
 61. * @var null|float
 62. */
 63. private $_time;
 64.  
 65. /**
 66. * Initialiseer een nieuwe geneste set
 67. *
 68. * @param $data array Rauwe data volgends id/parent combinatie
 69. * @param $auto_nest boolean De data direct nesten
 70. * @return instance
 71. */
 72. public function __construct(array $data, $auto_nest = true) {
 73. $this->_data = $data;
 74. if($auto_nest === true) {
 75. $this->nest();
 76. }
 77. }
 78.  
 79. /**
 80. * Stel identificatie in
 81. *
 82. * @param $ident mixed Waarde van identificatie(s)
 83. * @param $type {@link Nested::KEY_ID}
 84. * {@link Nested::KEY_PARENT}
 85. * {@link Nested::ROOT_ID}
 86. * @return Nested
 87. */
 88. public function setIdent($ident, $type = null) {
 89. $ident = !is_array($ident) ? array($type => $ident) : $ident;
 90. foreach($ident as $type => &$value) {
 91. if(!isset(self::$idents[$type])) {
 92. throw new Nested_Exception('Invalid ident type. (' . (string) $type . ')');
 93. }
 94. if(ctype_digit($value)) {
 95. $value = (int) $value;
 96. }
 97. self::$idents[$type] = $value;
 98. }
 99. unset($type, $value);
 100. return $this;
 101. }
 102.  
 103. /**
 104. * Verkrijg de parse tijd van het nesten
 105. *
 106. * @return float
 107. */
 108. public function getParsetime() {
 109. $this->_isNested();
 110. return $this->_time;
 111. }
 112.  
 113. /**
 114. * Verkrijg een platte structuur van de data array(id => Nested_Child)
 115. *
 116. * @return array
 117. */
 118. public function getFlat($to_array = false) {
 119. $this->_isNested();
 120. $rows = self::$rows;
 121. unset($rows[self::$idents[self::ROOT_ID]]);
 122. if($to_array) {
 123. foreach($rows as &$row) {
 124. $row = $row->getRow();
 125. }
 126. unset($row);
 127. }
 128. return $rows;
 129. }
 130.  
 131. /**
 132. * Controleer of het ID bestaat in de structuur
 133. *
 134. * @param $id mixed ID van kind
 135. * @return boolean
 136. */
 137. public function isValidId($id) {
 138. $this->_isNested();
 139. return $id != self::$idents[self::ROOT_ID] && isset(self::$rows[$id]);
 140. }
 141.  
 142. /**
 143. * Verkrijg een kind middels ID
 144. * getById(id[, id, [..]]) | getById(array(id[, id, [..]]))
 145. *
 146. * @return false|array|Nested_Child
 147. */
 148. public function getById() {
 149. $this->_isNested();
 150. $args = func_get_args();
 151. if(!isset($args[0])) {
 152. return false;
 153. }
 154. if(!is_array($args[0]) && !isset($args[1])) {
 155. return $this->_getById($args[0]);
 156. }
 157. return array_map(array($this, '_getById'), (is_array($args[0]) ? $args[0] : $args));
 158. }
 159.  
 160. /**
 161. * Verkrijg het root kind
 162. *
 163. * @param $children boolean Return direct de kinderen
 164. * @return false|array|Nested_Child
 165. */
 166. public function getRoot($children = false) {
 167. $this->_isNested();
 168. $root_id = self::$idents[self::ROOT_ID];
 169. if(isset(self::$rows[$root_id])) {
 170. return ($root = self::$rows[$root_id]) && $children !== false ? $root->getChildren() : $root;
 171. }
 172. return false;
 173. }
 174.  
 175. /**
 176. * Sorteer kinderen van elk item
 177. *
 178. * @param $key mixed Sleutel uit originele data of {@link Nested_Child::SORT_CHILDNUM}
 179. * @param $mode {@link Nested_Child::SORT_ASC}
 180. * {@link Nested_Child::SORT_DESC}
 181. * @return Nested
 182. */
 183. public function sortAll($key, $mode = Nested_Child::SORT_ASC) {
 184. $this->_isNested();
 185. foreach(self::$rows as $child) {
 186. $child->sortChildren($key, $mode);
 187. }
 188. return $this;
 189. }
 190.  
 191. /**
 192. * Maak van rauwe data een geneste set
 193. *
 194. * @return Nested
 195. */
 196. public function nest() {
 197. $this->_time = microtime(false);
 198. self::$rows = array();
 199. list($key_id, $key_parent, $root_id, $max_depth) = array_values(self::$idents);
 200. foreach($this->_data as $index => &$row) {
 201. if(!is_array($row)) {
 202. throw new Nested_Exception('Array index (' . $index . ') is not an array.');
 203. }
 204. if(!isset($row[$key_id]) || !isset($row[$key_parent])) {
 205. throw new Nested_Exception('Key ' . $key_id . ' or ' . $key_parent . ' does not exists in index ' . $index . '.');
 206. }
 207. $id = &$row[$key_id];
 208. $parent = &$row[$key_parent];
 209. if(ctype_digit($id)) {
 210. $id = (int) $id;
 211. }
 212. if(ctype_digit($parent)) {
 213. $parent = (int) $parent;
 214. }
 215. if($id === $parent) {
 216. throw new Nested_Exception('Key ' . $key_id . ' cannot be the same as ' . $key_parent . ' in index ' . $index . '.');
 217. }
 218. if(isset(self::$rows[$id])) {
 219. throw new Nested_Exception('Key ' . $key_id . ' should be unique in index ' . $index . '.');
 220. }
 221. if(!isset(self::$rows[$parent])) {
 222. self::$rows[$parent] = new Nested_Child($parent);
 223. }
 224. $depth = (self::$rows[$parent]->getDepth() + 1);
 225. if(is_int($max_depth) && $max_depth > 0 && $depth > $max_depth) {
 226. $depth = $max_depth;
 227. $parent = self::$rows[$parent]->getParent()->getId();
 228. }
 229. self::$rows[$id] = new Nested_Child($id, $parent, $row);
 230. self::$rows[$id]->setDepth($depth);
 231. self::$rows[$parent]->addChild($id, self::$rows[$id]);
 232. }
 233. if(!isset(self::$rows[$root_id])) {
 234. throw new Nested_Exception('Root key missing. (' . $root_id . ').');
 235. }
 236. $this->_time = (microtime(false) - $this->_time);
 237. unset($this->_data, $index, $row, $id, $parent, $depth);
 238. return $this;
 239. }
 240.  
 241. /**
 242. * Methode voor ID transformatie
 243. *
 244. * @param $id mixed ID van kind
 245. * @return false|Nested_Child
 246. */
 247. private function _getById($id) {
 248. if($id instanceof Nested_Child) {
 249. return $id;
 250. }
 251. if($id == self::$idents[self::ROOT_ID]) {
 252. return false;
 253. }
 254. $rows = self::$rows;
 255. return isset($rows[$id]) ? $rows[$id] : false;
 256. }
 257.  
 258. /**
 259. * Controleer of rauwe data genest is
 260. *
 261. * @return boolean
 262. */
 263. private function _isNested() {
 264. if(!is_array(self::$rows)) {
 265. throw new Nested_Exception('Data is not nested.');
 266. }
 267. return true;
 268. }
 269. }
 270. ?>


Nested_Child.php
 1. <?php
 2. /**
 3.  * Nested_Child
 4.  *
 5.  * Uniek kind object uit de geneste set
 6.  *
 7.  * @package Nested
 8.  */
 9. class Nested_Child extends Nested {
 10. /**
 11. * Sorteer codes voor sortChildren
 12. *
 13. * @define SORT_ASC Sorteer kinderen aflopend
 14. * @define SORT_DESC Sorteer kinderen oplopend
 15. * @define SORT_CHILDNUM Sorteer kinderen op aantal sub kinderen
 16. */
 17. const SORT_ASC = 10;
 18. const SORT_DESC = 11;
 19. const SORT_CHILDNUM = 12;
 20.  
 21. /**
 22. * Flag codes voor getChildren
 23. *
 24. * @define FLAG_EXCLUDE Filter kind uit resultaat
 25. * @define FLAG_INCLUDE Filter kind in resultaat
 26. * @define FLAG_RETURN Filter kind eigenschap/methode in resultaat
 27. * @define FLAG_CALLBACK Filter user callback in resultaat
 28. * @define FLAG_SHUFFLE Verkrijg kinderen in random volgorde
 29. * @define FLAG_LIMIT Limiet het aantal kinderen
 30. */
 31. const FLAG_EXCLUDE = 30;
 32. const FLAG_INCLUDE = 31;
 33. const FLAG_RETURN = 32;
 34. const FLAG_CALLBACK = 33;
 35. const FLAG_SHUFFLE = 34;
 36. const FLAG_LIMIT = 35;
 37.  
 38. /**
 39. * Uniek ID van kind
 40. *
 41. * @var mixed
 42. */
 43. private $_id;
 44. /**
 45. * Moeder ID van kind
 46. *
 47. * @var mixed
 48. */
 49. private $_parent;
 50. /**
 51. * Originele data van kind
 52. *
 53. * @var null|false|array
 54. */
 55. private $_row;
 56. /**
 57. * Sorteer sleutel voor data
 58. *
 59. * @var mixed
 60. */
 61. private $_sort;
 62. /**
 63. * Aantal sub kinderen van kind
 64. *
 65. * @var integer
 66. */
 67. private $_count = 0;
 68. /**
 69. * Sub kinderen van kind (id => kind)
 70. *
 71. * @var array
 72. */
 73. private $_children = array();
 74. /**
 75. * Sub kinderen volgens index (index => id)
 76. *
 77. * @var array
 78. */
 79. private $_indexed = array();
 80. /**
 81. * De ouders van het kind tot aan de root
 82. *
 83. * @var null|array
 84. */
 85. private $_ancestors;
 86. /**
 87. * De naaste kinderen exclusief het huidige kind
 88. *
 89. * @var null|array
 90. */
 91. private $_siblings;
 92. /**
 93. * Diepte van het kind t.o.v. de root
 94. *
 95. * @var integer
 96. */
 97. private $_depth = -1;
 98.  
 99. /**
 100. * Initialiseer het kind met basis eigenschappen waarbij de root slechts een ID heeft
 101. *
 102. * @param $id mixed Uniek ID
 103. * @param $parent mixed Moeder ID
 104. * @param $row mixed Originele data
 105. * @return instance
 106. */
 107. public final function __construct($id, $parent = false, $row = false) {
 108. $this->_id = $id;
 109. $this->_parent = $parent;
 110. $this->_row = $row;
 111. }
 112.  
 113. /**
 114. * Wanneer property van kind gevraagd wordt, zoeken in originele data
 115. * Nested_Child->title => Nested_Child->$_row[title]
 116. *
 117. * @param $key string Eigenschap die gevraagd wordt
 118. * @return mixed
 119. */
 120. public function __get($key) {
 121. if($this->_row === false || !isset($this->_row[$key])) {
 122. throw new Nested_Exception('Invalid property (' . (string) $key . ') in ' . __CLASS__ . '.');
 123. }
 124. return $this->_row[$key];
 125. }
 126.  
 127. /**
 128. * Voeg sub kind toe aan het huidige kind
 129. *
 130. * @param $id mixed Uniek ID
 131. * @param $child Nested_Child Object van kind middels referentie
 132. * @return Nested_Child
 133. */
 134. protected function addChild($id, Nested_Child &$child) {
 135. $this->_children[$this->_count] = $child;
 136. $this->_indexed[$id] = $this->_count;
 137. ++$this->_count;
 138. return $this;
 139. }
 140.  
 141. /**
 142. * Stel diepte in van kind
 143. *
 144. * @param integer $depth Diepte van kind
 145. * @return Nested_Child
 146. */
 147. protected function setDepth($depth) {
 148. $this->_depth = (int) $depth;
 149. return $this;
 150. }
 151.  
 152. /**
 153. * Verkrijg diepte van kind t.o.v. de root waarbij de root zelf -1 is (eerste kind dus 0)
 154. *
 155. * @return integer
 156. */
 157. public function getDepth() {
 158. return $this->_depth;
 159. }
 160.  
 161. /**
 162. * Controleer of kind zich in de maximale diepte bevindt
 163. *
 164. * @return boolean
 165. */
 166. public function isMaxDepth() {
 167. $depth = $this->getDepth();
 168. return $depth > 0 && $depth === (int) parent::$idents[Nested::MAX_DEPTH];
 169. }
 170.  
 171. /**
 172. * Controleer of het huidige kind de root is
 173. *
 174. * @return boolean
 175. */
 176. public function isRoot() {
 177. return $this->getId() === parent::$idents[Nested::ROOT_ID];
 178. }
 179.  
 180. /**
 181. * Verkrijg ID van kind
 182. *
 183. * @return mixed
 184. */
 185. public function getId() {
 186. return $this->_id;
 187. }
 188.  
 189. /**
 190. * Verkrijg moeder ID van kind
 191. *
 192. * @return mixed
 193. */
 194. public function getParentId() {
 195. return $this->_parent;
 196. }
 197.  
 198. /**
 199. * verkrijg index van kind t.o.v. van overige kinderen
 200. *
 201. * @return false|integer
 202. */
 203. public function getIndex() {
 204. if(false !== ($parent = $this->getParent())) {
 205. return $parent->_indexed[$this->getId()];
 206. }
 207. return false;
 208. }
 209.  
 210. /**
 211. * Verkrijg originele data van kind
 212. *
 213. * @return false|array
 214. */
 215. public function getRow() {
 216. return $this->_row;
 217. }
 218.  
 219. /**
 220. * Verkrijg moeder object van kind
 221. *
 222. * @return false|Nested_Child
 223. */
 224. public function getParent() {
 225. if($this->isRoot()) {
 226. return false;
 227. }
 228. if($this->getParentId() === parent::$idents[Nested::ROOT_ID]) {
 229. return parent::getRoot();
 230. }
 231. return parent::getById($this->getParentId());
 232. }
 233.  
 234. /**
 235. * Controleer of het kind sub kinderen heeft
 236. *
 237. * @return boolean
 238. */
 239. public function hasChildren() {
 240. return $this->_count > 0;
 241. }
 242.  
 243. /**
 244. * Verkrijg het aantal sub kinderen
 245. *
 246. * @return integer
 247. */
 248. public function numChildren() {
 249. return $this->_count;
 250. }
 251.  
 252. /**
 253. * Verkrijg een kind middels ID
 254. *
 255. * @param $id mixed Uniek ID van kind
 256. * @return false|Nested_Child
 257. */
 258. public function childById($id) {
 259. return isset($this->_indexed[$id]) ? $this->_children[$this->_indexed[$id]] : false;
 260. }
 261.  
 262. /**
 263. * Verkrijg een kind middels index
 264. *
 265. * @param $index integer Index van kind
 266. * @return false|Nested_Child
 267. */
 268. public function childByIndex($index) {
 269. return isset($this->_children[$index]) ? $this->_children[$index] : false;
 270. }
 271.  
 272. /**
 273. * Verkrijg het eerste sub kind
 274. *
 275. * @return false|Nested_Child
 276. */
 277. public function firstChild() {
 278. return $this->childByIndex(0);
 279. }
 280.  
 281. /**
 282. * Verkrijg het laatste sub kind
 283. *
 284. * @return false|Nested_Child
 285. */
 286. public function lastChild() {
 287. return $this->childByIndex($this->numChildren() - 1);
 288. }
 289.  
 290. /**
 291. * Verkrijg random kind
 292. *
 293. * @return false|Nested_Child
 294. */
 295. public function randomChild() {
 296. return $this->hasChildren()
 297. ? ($this->numChildren() === 1
 298. ? $this->firstChild()
 299. : $this->childByIndex(mt_rand(0, ($this->numChildren() - 1))))
 300. : false;
 301. }
 302.  
 303. /**
 304. * Verkrijg sub kinderen
 305. *
 306. * @param $flags array Array met flags volgens array({@link Nested_Child::FLAG_*} => waarde)
 307. * @return array
 308. */
 309. public function getChildren($flags = null) {
 310. if(!$this->hasChildren()) {
 311. return array();
 312. }
 313. if(!isset($flags)) {
 314. return $this->_children;
 315. }
 316. for($i = 0, $result = array(); isset($this->_children[$i]); ++$i) {
 317. $child = $this->_children[$i];
 318. $id = $child->getId();
 319. if(isset($flags[self::FLAG_INCLUDE])) {
 320. $flag = $flags[self::FLAG_INCLUDE];
 321. if((!is_array($flag) && $id != $flag) || (is_array($flag) && !in_array($id, $flag))) {
 322. continue;
 323. }
 324. } elseif(isset($flags[self::FLAG_EXCLUDE])) {
 325. $flag = $flags[self::FLAG_EXCLUDE];
 326. if((!is_array($flag) && $id == $flag) || (is_array($flag) && in_array($id, $flag))) {
 327. continue;
 328. }
 329. }
 330. $return = $child;
 331. if(isset($flags[self::FLAG_RETURN])) {
 332. $method = strtolower(trim((string) $flags[self::FLAG_RETURN]));
 333. if($method <> '') {
 334. if(!method_exists($child, $method)) {
 335. $return = $child->{$method};
 336. } else {
 337. switch($method) {
 338. case 'getid': case 'getparentid': case 'getindex':
 339. case 'getdepth': case 'getrow': case 'getparent':
 340. case 'firstchild': case 'lastchild': case 'randomchild':
 341. case 'haschildren': case 'numchildren':
 342. $return = call_user_func(array($child, $method));
 343. break;
 344. }
 345. }
 346. }
 347. }
 348. if(isset($flags[self::FLAG_CALLBACK]) && is_callable($flags[self::FLAG_CALLBACK])) {
 349. $return = call_user_func($flags[self::FLAG_CALLBACK], $return);
 350. }
 351. $result[] = $return;
 352. }
 353. unset($return);
 354. $count = count($result);
 355. if(isset($flags[self::FLAG_SHUFFLE]) && $count > 1) {
 356. shuffle($result);
 357. }
 358. if(isset($flags[self::FLAG_LIMIT])) {
 359. $limit = $flags[self::FLAG_LIMIT];
 360. if(is_int($limit) && $limit < $count) {
 361. $result = array_slice($result, 0, $limit);
 362. }
 363. }
 364. return $result;
 365. }
 366.  
 367. /**
 368. * Sorteer kinderen
 369. *
 370. * @param $key mixed Sleutel uit originele data of {@link Nested_Child::SORT_CHILDNUM}
 371. * @param $mode {@link Nested_Child::SORT_ASC}
 372. * {@link Nested_Child::SORT_DESC}
 373. * @return Nested_Child
 374. */
 375. public function sortChildren($key, $mode = self::SORT_ASC) {
 376. if($this->hasChildren()) {
 377. $this->_sort = $key;
 378. usort($this->_children, array($this, '_sortCmp'));
 379. $this->_resetIndexation();
 380. for($i = 0; isset($this->_children[$i]); $this->_indexed[$this->_children[$i]->getId()] = $i, ++$i);
 381. }
 382. if($mode === self::SORT_DESC) {
 383. $this->_children = array_reverse($this->_children);
 384. $this->_resetIndexation();
 385. }
 386. return $this;
 387. }
 388.  
 389. /**
 390. * Verkrijg naaste kinderen behoudens het huidige kind
 391. *
 392. * @return false|array
 393. */
 394. public function getSiblings() {
 395. if($this->isRoot()) {
 396. return false;
 397. }
 398. if(!isset($this->_siblings)) {
 399. $this->_siblings = array();
 400. $parent = $this->getParent();
 401. if($parent->numChildren() > 1) {
 402. $this->_siblings = $parent->getChildren(array(
 403. self::FLAG_RETURN => 'getId',
 404. self::FLAG_EXCLUDE => $this->getId()
 405. ));
 406. }
 407. }
 408. if(!isset($this->_siblings[0])) {
 409. return array();
 410. }
 411. return parent::getById($this->_siblings);
 412. }
 413.  
 414. /**
 415. * Verkrijg ouders tot aan de root
 416. *
 417. * @param $reverse boolean Zet eerste ouder vooraan
 418. * @param $root boolean Voeg root toe
 419. * @return false|array
 420. */
 421. public function getAncestors($reverse = false, $root = true) {
 422. if($this->isRoot()) {
 423. return false;
 424. }
 425. if(!isset($this->_ancestors)) {
 426. for(
 427. $scope = $this, $this->_ancestors = array();
 428. ($parent = $scope->getParent()) !== false && !$parent->isRoot();
 429. $scope = $parent, $this->_ancestors[] = $scope->getId()
 430. );
 431. unset($scope, $parent);
 432. }
 433. if($root) {
 434. $this->_ancestors[] = parent::getRoot();
 435. }
 436. return parent::getById(($reverse ? array_reverse($this->_ancestors) : $this->_ancestors));
 437. }
 438.  
 439. /**
 440. * Vergelijkings methode voor sorteren
 441. *
 442. * @param $a Nested_Child
 443. * @param $b Nested_Child
 444. * @return integer
 445. */
 446. private function _sortCmp($a, $b) {
 447. $sort = $this->_sort;
 448. if($sort === self::SORT_CHILDNUM) {
 449. $a = $a->numChildren();
 450. $b = $b->numChildren();
 451. } else {
 452. $a = $a->{$sort};
 453. $b = $b->{$sort};
 454. }
 455. if(!is_int($a) || !is_int($b)) {
 456. return strnatcmp((string) $a, (string) $b);
 457. }
 458. return $a === $b ? 0 : ($a < $b ? -1 : 1);
 459. }
 460.  
 461. /**
 462. * Reset de id naar index relatie
 463. *
 464. * @return void
 465. */
 466. private function _resetIndexation() {
 467. for(
 468. $i = 0;
 469. isset($this->_children[$i]);
 470. $this->_indexed[$this->_children[$i]->getId()] = $i, ++$i
 471. );
 472. return;
 473. }
 474. }
 475. ?>


Nested_Exception.php
 1. <?php
 2. /**
 3.  * Nested_Exception
 4.  *
 5.  * Vang excepties op van deze module
 6.  *
 7.  * @package Nested
 8.  */
 9. class Nested_Exception extends Exception { }
 10. ?>
Download code! Download code (.txt)

 Bekijk een voorbeeld van dit script!
 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (6)
© 2002-2023 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.106s