login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > UBB & Smilies > Lux UBB Script

Lux UBB Script

Auteur: Toppe - 04 januari 2005 - 19:58 - Gekeurd door: Dennisvb - Hits: 8101 - Aantal punten: 2.08 (19 stemmen)
Leuk UBB script door mij gemaakt,

Spreekt wel voor zich

Code:
 1. <?php
 2.  
 3. /* UBB SCRIPT TOPPE! */
 4. /* VERSION V1 BETA */
 5.  
 6. function strip($input){
 7. $return = stripslashes(htmlspecialchars($input));
 8. return $return;
 9. }
 10.  
 11. function lengte($input, $lengte){
 12. if(strlen($input) > $lengte){
 13. $input = substr($input,0,17)."...";
 14. } else {
 15. $input = $input;
 16. }
 17. return $input;
 18. }
 19.  
 20. function highlight($input){
 21. highlight_string($input)l;
 22. $input = ob_get_contents();
 23. return strip($input);
 24. }
 25.  
 26. function opmaak($input){
 27. $input = preg_replace('![b](.*?)[/b]!', "<b>\\1</b>", $input);
 28. $input = preg_replace('![u](.*?)[/u]!', "<u>\\1</u>", $input);
 29. $input = preg_replace('![i](.*?)[/i]!', "<i>\\1</i>", $input);
 30. $input = preg_replace('![s](.*?)[/s]!', "<s>\\1</s>", $input);
 31.  
 32. $input = str_replace("[quote]", "<blockquote class=\"quote\">", $input);
 33. $input = str_replace("[/quote]", "</blockquote>", $input);
 34. $input = preg_replace('![quote=((w)*?)]!', "<blockquote class=\"quote\"><i>Quote van: \\1</i><br><br>", $input);
 35. $input = preg_replace ("#\[code\](.*)\[/code\]#", "highlight('\\1')", $input);
 36. $input = preg_replace("!javascript:!i", "", $string);
 37. $input = preg_replace("!script!i", "", $string);
 38. $input = preg_replace("#[size=([-+]?[1-2]?[0-9])](.*?)[/size]#si", "<font size='\\1'>\\2</font>", $input);
 39. $input = preg_replace("#[color=(#[0-9A-F]{6}|[a-z-]+)](.*?)[/color]#si", "<font color='\\1'>\\2</font>", $input);
 40. $input = eregi_replace("[url][[:space:]]*(http://)?([^[]*)[[:space:]]*[/url]", "<a href=\"http://\\2/\" target="_blank">\\2</a>", $input);
 41. $input = eregi_replace("[url=([^[]*)]([^[]*)[/url]","<a href=\"\\1\" target=_blank>\\2</a>",$input);
 42. $input = eregi_replace("(\[url=)([A-Za-z0-9_~&=;\?:%@#./\-]+[A-Za-z0-9/])(\])", "<a href=\"\\2\" target=_blank>", $input);
 43. $input = eregi_replace("(\[img=)([A-Za-z0-9_~&=;\?:%@#./\-]+[A-Za-z0-9/])(\])", "<a href=\"\\2\" target=_blank><img src=\"\\2\" border=\"0\"></a>", $input);
 44. $input = eregi_replace("(^|[>[:space:]\n])([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]#?/&=])([<[:space:]\n]|$)", "\\1<a href=\"\\2://\\3\\4\" target=\"_blank\">\\2://\\3\\4</a>\\5", $input);
 45. $input = eregi_replace("([_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3})", "<a href=\"mailto:\\1\">\\1</a>", $input);
 46. $input = eregi_replace("(^|[>[:space:]\n])([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]#?/&=])([<[:space:]\n]|$)", "\\1<a href=\\2://\\3\\4 target=_blank>\\2://\\3\\4</a>\\5", $input);
 47. $input = eregi_replace("([_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3})", "<a href=\"mailto:\\1\">\\1</a>", $input);
 48.  
 49. $input = str_replace("[list]", "<ul>", $input);
 50. $input = str_replace("[ulist]", "<ul>", $input);
 51. $input = str_replace("[*]", "<li>", $input);
 52. $input = str_replace("[li]", "<li>", $input);
 53. $input = str_replace("[/list]", "</ul>", $input);
 54. $input = str_replace("[/li]", "</ol>", $input);
 55. $input = str_replace("[/ulist]", "</ul>", $input);
 56. $input = str_replace("[/listo]", "</ol>", $input);
 57. $input = preg_replace("/[list=([a1])]/si", "<ol type=\"\\1\">", $input);
 58.  
 59. $input = str_replace("kanker", "***", $input);
 60. $input = str_replace("hoer", "***", $input);
 61. $input = str_replace("slet", "***", $input);
 62. $input = str_replace("pijpen", "***", $input);
 63.  
 64. $input = str_replace("1", "2", $input); //Voor smilies, Vervang 1 door je snel code en vervang 2 door het URL
 65.  
 66. return strip($input);
 67. }
 68. ?>
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (7)
© 2002-2023 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.028s