login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Contact formulieren > Dynamische contactpagina

Dynamische contactpagina

Auteur: ikki007 - 03 maart 2008 - 19:03 - Gekeurd door: marten - Hits: 27534 - Aantal punten: 4.13 (4 stemmen)
Met deze dynamische contactpagina heb ik meegedaan aan de communicatie script wedstrijd. (http://www.sitemasters.be/nieuwsartikels/411/Uitslag_Communicatie_script_wedstrijd)

Wat is het?

Het is een contactsysteem, maar geen normale. Deze is dynamisch.
Alle velden kun je dynamisch via een adminpaneel (admin.php) toevoegen, aanpassen en verwijderen.
Je kunt de volgorde van de velden ook aanpassen. (Up/down)
Het heeft ook de mogelijkheid de ontvanger aan te passen (receiver).
Je kan zelfs meerdere ontvangers toevoegen! Bijvoorbeeld om het zakelijk te gebruiken op een site van een uitzenbureau o.i.d.
Je voegt bijvoorbeeld 3 emails van bedrijven toe en je maakt een leuk vacatureformulier heb je al een klein systeempje!Waarom dynamisch?

Omdat het zo makkelijk(er) te gebruiken is. Óók voor mensen die er weinig verstand van hebben.
En mede omdat ik dit speciaal voor de sitemasters wedstrijd heb geschreven en mij dit vrij uniek leek.Hé! De admin is niet beveiligd!?

Ik heb bewust geen loginfunctie ingebouwd.
Mijn communicatiesysteem gaat over een dynamische contactpagina en niet over een inlogsysteem.
Zo kan je hem dus makkelijk in jou systeem inbouwen met je eigen beveiligingsfunctie's.Hoe werkt het precies?

Ten eerste moet je even alles uit MySQL.txt in je database zetten.
Daarna kan je alles via admin.php beheren.

1. Je maakt een leuk formulier
2. Je voegt een ontvanger toe (of meerdere).
Je zult zien dat er een ID voor het emailadres staat, onthoud deze.
3. Ga nu naar contact.php?client={hier de ID}
Voorbeeld: http://example.com/contact.php?client=3

Elk emailadres krijgt zo zijn eigen ID. Dus de contactpagina van ID 3 zal naar het emailadres met ID 3 sturen.


Groeten Jarno

 1. CREATE TABLE contactfields (
 2. id INT(11) AUTO_INCREMENT,
 3. pid INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 4. text VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 5. name VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 6. size VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 7. maxlength VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 8. type VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 9. rows VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 10. cols VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 11. PRIMARY KEY (id)
 12. ) TYPE=MyISAM;
 13.  
 14. CREATE TABLE email (
 15. id INT(11) AUTO_INCREMENT,
 16. email VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
 17. PRIMARY KEY (id)
 18. ) TYPE=MyISAM;

Code:
Addfields.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7.  
 8. print '<h2>Dynamic Contact Page</h2>';
 9.  
 10.  
 11. // De ?action= wordt bekeken
 12. $action = get('action', 'x');
 13.  
 14. if($action == 'add') {
 15.  
 16. if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { // Als er op Add is geklikt
 17.  
 18. $text = input($_POST['text']); // De $_POST wordt beveiligd
 19. $name = input($_POST['name']); // etc..
 20. $size = input($_POST['size']);
 21. $maxlength = input($_POST['maxlength']);
 22. $type = input($_POST['type']);
 23. $rows = input($_POST['rows']);
 24. $cols = input($_POST['cols']);
 25.  
 26. if($type == 'textarea') { // Als het opgeven type textarea is
 27. if(!is_numeric($rows) || !is_numeric($cols)) { // Zijn de rows en cols wel numeriek?
 28.  
 29. die('<br />Make sure rows and cols are numeric<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // Nee, er wordt een melding gegeven en het script wordt beeindigd
 30.  
 31. } elseif(!$text || !$name || !$size || !$maxlength) { // De rows en cols zijn wel numeriek, tijd om te kijken of de rest is ingevuld
 32.  
 33. die('<br />Please fill in all fields<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // Nee, niet alles is ingevuld
 34.  
 35. } elseif(!is_numeric($size) || !is_numeric($maxlength)) { // Alles is ingevuld en rows en cols zijn numeriek, maar de size en maxlength?
 36.  
 37. die('<br />Make sure the size and maxlength are numeric<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // Nee, weer wordt er een error gegeven en het script wordt beeindigd.
 38.  
 39. } else { // Alles is goed, het script kan doorgaan
 40.  
 41. $exists = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM contactfields WHERE name='" . $name . "'")); // Query om te kijken of er al een field met deze name is
 42.  
 43. if($exists < 1 && $name != 'Receiver') { // Als de name nog niet bestaat en de name niet Receiver is (want zo heet het hidden field) doorgaan
 44.  
 45. $pidQuery = mysql_query("SELECT * FROM contactfields ORDER BY pid DESC LIMIT 0, 1"); // De onderste pid ophalen
 46. $pidFetch = mysql_fetch_assoc($pidQuery); // Even fetchen
 47. $pid = $pidFetch['pid']+1; // Er 1 bij optellen zodat die onderaan komt
 48.  
 49. $query = mysql_query("INSERT INTO contactfields (text, name, size, maxlength, type, rows, cols, pid) VALUES ('".$text."', '".$name."', ".$size.", ".$maxlength.", '".$type."', ".$rows.", ".$cols.", ".$pid.")"); // Toevoegen in de database
 50.  
 51. if($query) { // Is de query goed?
 52.  
 53. header('Location: admin.php'); // Het is toegevoegd, doorgaan naar admin.php
 54.  
 55. } else {
 56.  
 57. print 'Error in database: '.mysql_error(); // Er is een fout, de fout wordt laten zien
 58.  
 59. }
 60.  
 61. } else {
 62.  
 63. die('<br />This name does already exists<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // De name bestaat al
 64.  
 65. }
 66. }
 67. } elseif($type == 'text' || $type == 'password') { // Als het type geen textarea is maar text of password
 68. $rows = 0; // Rows zijn niet nodig
 69. $cols = 0; // Cols ook niet
 70.  
 71. if(!$text || !$name || !$size || !$maxlength) { // Zijn alle velden ingevuld?
 72.  
 73. die('<br />Please fill in all fields<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // Nee, een melding wordt gegeven en het script stopgezet
 74.  
 75. } elseif(!is_numeric($size) || !is_numeric($maxlength)) { // Alle velden zijn ingevuld, zijn ze geldig?
 76.  
 77. die('<br />Make sure the size and maxlength are numeric<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // De size en maxlength zijn niet numeriek; ongeldig dus.
 78.  
 79. } else { // Alles is geldig, het script kan doorgaan
 80.  
 81. $exists = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM contactfields WHERE name='" . $name . "'")); // Bestaat de name al?
 82.  
 83. if($exists < 1 && $name != 'Receiver') { // Als de name nog niet bestaat en de name niet Receiver is (want zo heet het hidden field) doorgaan
 84.  
 85. $pidQuery = mysql_query("SELECT * FROM contactfields ORDER BY pid DESC LIMIT 0, 1"); // De onderste pid ophalen
 86. $pidFetch = mysql_fetch_assoc($pidQuery); // Even fetchen
 87. $pid = $pidFetch['pid']+1; // Er 1 bij optellen zodat die onderaan komt
 88.  
 89. $query = mysql_query("INSERT INTO contactfields (text, name, size, maxlength, type, rows, cols, pid) VALUES ('".$text."', '".$name."', ".$size.", ".$maxlength.", '".$type."', ".$rows.", ".$cols.", ".$pid.")"); // Toevoegen in de database
 90.  
 91. if($query) { // Is de query goed?
 92.  
 93. header('Location: admin.php'); // Het is toegevoegd, doorgaan naar admin.php
 94.  
 95. } else {
 96.  
 97. print 'Error in database: '.mysql_error(); // Er is een fout, de fout wordt laten zien
 98.  
 99. }
 100.  
 101. } else {
 102.  
 103. die('<br />This name does already exists<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // De name bestaat al
 104.  
 105. }
 106.  
 107. }
 108.  
 109.  
 110. } else {
 111.  
 112. die('<br />Unknown type<br /><br /><a href="addfields.php">&rarr; Try again</a>'); // De type is geen textarea, text of password. Dit is alleen mogelijk als iemand het script op een verkeerde manier gebruikt!
 113.  
 114. }
 115.  
 116.  
 117. } else {
 118.  
 119. die('<br />Hacking attempt'); // Iemand is handmatig naar ?action=add gegaan zonder het formulier te gebruiken
 120.  
 121. }
 122.  
 123. } else { // Er is nog niks verzonden, het formulier wordt laten zien.
 124. ?>
 125.  
 126. <form action="?action=add" method="post">
 127. Text:<br />
 128. <input type="text" name="text" size="60" maxlength="255" value=""><br /><br />
 129. Name:<br />
 130. <input type="text" name="name" size="60" maxlength="255" value=""><br /> <br />
 131. Size:<br />
 132. <input type="text" name="size" size="60" maxlength="255" value="30"><br /> <br />
 133. Maxlength:<br />
 134. <input type="text" name="maxlength" size="60" maxlength="255" value="255"><br /><br />
 135. Type:<br />
 136. <select name="type"><option value="text">Text</option><option value="textarea">Textarea</option><option value="password">Password</option></select><br /><br />
 137. Rows (textarea):<br />
 138. <input type="text" name="rows" size="60" maxlength="255" value=""><br /><br />
 139. Cols (textarea):<br />
 140. <input type="text" name="cols" size="60" maxlength="255" value=""><br /><br />
 141. <br />
 142. <input type="submit" value="Add" class="button">
 143. </form>
 144.  
 145. <br /><br /><a href="admin.php">&rarr; Back to admin home</a>
 146.  
 147. <?php
 148. }
 149.  
 150. include("footer.php");
 151. ?>


Admin.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7.  
 8. print '<h2>Dynamic Contact Page</h2>';
 9.  
 10.  
 11. $select = mysql_query("SELECT * FROM contactfields ORDER BY pid ASC"); // Alle velden worden opgehaald
 12. $fields = @mysql_num_rows($select); // Kijken of er al velden zijn
 13.  
 14. if($fields < 1) { // Kijken wat het resultaat was
 15.  
 16. print '<br /><i>Please add a field</i><br /><br />'; // Er zijn nog geen velden toegevoegd
 17.  
 18. } else { // Er zijn al 1 of meer velden
 19.  
 20. while($fetch = mysql_fetch_assoc($select)) { // Zorgen dat alle velden opgehaald worden
 21.  
 22. print '<div class="listitem"><div class="floatleft" style="width: 350px; padding: 6px 0 0 0;">'.$fetch['name'].'</div> <div class="floatright actions"><a href="edit.php?id='.$fetch['id'].'">&radic;</a>&nbsp; <a href="delete.php?id='.$fetch['id'].'">&times;</a>&nbsp; <a href="move.php?moveUp='.$fetch['id'].'">&uarr;</a>&nbsp; <a href="move.php?moveDown='.$fetch['id'].'">&darr;</a></div><div class="clear"></div></div>'; // En laten zien
 23.  
 24. }
 25.  
 26. }
 27.  
 28. ?>
 29. <br />
 30. <small>&radic; = edit | &times; = delete | &uarr; = move up | &darr; = move up </small><br /><br />
 31. I want to <a href="clients.php">manage the clients</a>. Or maybe <a href="addfields.php">add a field</a>.
 32.  
 33. <?php
 34.  
 35. include("footer.php");
 36.  
 37. ?>


Clients.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7. print '<h2>Dynamic Contact Page</h2>';
 8.  
 9.  
 10. if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { // Is er al iets verzonden?
 11.  
 12. $email = input($_POST['email']);
 13.  
 14. if(checkemail($email)) {
 15.  
 16. $query = mysql_query("INSERT INTO email (email) VALUES ('".$email."')");
 17.  
 18. if($query) {
 19.  
 20. header('Location: clients.php');
 21.  
 22. } else {
 23.  
 24. die('Error in database');
 25.  
 26. }
 27.  
 28. } else {
 29.  
 30. die('<br />Invalid email<br /><br /><a href="clients.php">&rarr; Try again</a>');
 31.  
 32. }
 33.  
 34. } else { // Nee, de boel uitlezen dus.
 35.  
 36. $select = mysql_query("SELECT * FROM email ORDER BY id ASC"); // Alle emails ophalen
 37. $firstrun = mysql_num_rows($select); // Hoeveel resultaten
 38.  
 39. if($firstrun < 1) { // Geen resultaten, er zijn nog geen emails.
 40.  
 41. $query = mysql_query("INSERT INTO email (email) VALUES ('noreply@example.com')"); // Een standaard wordt toegevoegd
 42.  
 43. if($query) { // Is de query goed uitgevoerd?
 44.  
 45. header('Location: clients.php'); // Even een simpele refresh om de email zichtbaar te maken
 46. exit(); // De pagina wordt beeindigd.
 47.  
 48. } else {
 49.  
 50. die('Error in database'); // Er is een fout opgetreden
 51.  
 52. }
 53.  
 54. }
 55.  
 56. while($fetch = mysql_fetch_assoc($select)) { // Zorgen dat alle resultaten uitgelezen worden
 57.  
 58. print '<div class="listitem"><div class="floatleft" style="width: 350px; padding: 6px 0 0 0;">'.$fetch['id'].' &mdash; '.$fetch['email'].' </div><div class="floatright actions"><a href="remove.php?id='.$fetch['id'].'">&times;</a></div><div class="clear"></div></div>'; // Uitlezen
 59.  
 60. }
 61.  
 62. ?>
 63.  
 64. <form action="clients.php" method="post">
 65. <br />
 66. <input type="text" name="email" maxlength="255" value="" size="40">
 67. <input type="submit" value="Add" class="button">
 68. </form>
 69.  
 70. <br /><br /><a href="admin.php">&rarr; Back to admin home</a>
 71. <?php
 72. }
 73. include("footer.php");
 74. ?>


Config.inc.php
 1. <?php
 2. $dbServer = "localhost"; // De host waarop je dit script draait
 3. $dbUser = "root"; // De gebruiker om een connectie naar de database te kunnen maken
 4. $dbPass = ""; // Het wachtwoord dat bij de gebruiker hoort
 5. $dbDbName = ""; // De naam van de database waar alles in is opgeslagen
 6.  
 7. mysql_connect ($dbServer, $dbUser, $dbPass) or die (mysql_error()); // De connectie wordt gemaakt
 8. mysql_select_db($dbDbName) or die (mysql_error()); // De database wordt geselecteerd
 9.  
 10. // Functies worden aangemaakt
 11.  
 12. if(!function_exists('input')) { // Als die nog niet bestaat aanmaken
 13.  
 14. function input($value) // Deze functie beveiligd inputs om fouten te voorkomen
 15. {
 16. if (!in_array(ini_get('magic_quotes_gpc'), array('', '0', 'Off', 'False', 'No'))) {
 17. $value = stripslashes($value);
 18. }
 19.  
 20. if (!is_numeric($value)) {
 21. $value = htmlentities($value);
 22. $value = mysql_real_escape_string($value);
 23. }
 24.  
 25. return $value;
 26. }
 27. }
 28.  
 29. if(!function_exists('get')) { // Als die nog niet bestaat aanmaken
 30.  
 31. function get($item, $default) { // Deze functie is gelijk aan $_GET en geeft een default mee als hij niet is opgegeven in de URL
 32.  
 33. return (isset($_GET[$item]) ? $_GET[$item] : $default);
 34.  
 35. }
 36.  
 37. }
 38.  
 39. if(!function_exists('checkemail')) { // Als die nog niet bestaat aanmaken
 40.  
 41. function checkemail($input) { // Deze functie is gemaakt door FangorN
 42.  
 43. $pattern = "/^([a-z0-9_-]+\.)*[a-z0-9_-]+@([a-z0-9_-]{2,}\.)+([a-z0-9_-]{2,})$/i"; // De reguliere expressie om het emailadres te controleren
 44. return preg_match($pattern, $input);
 45.  
 46. }
 47.  
 48. }
 49.  
 50. // Error reporting
 51. error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
 52. ?>


Contact.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7.  
 8.  
 9. // Naar welke client moet het verstuurd worden?
 10. $client = get('client', 'x');
 11.  
 12. $select = mysql_query("SELECT * FROM contactfields ORDER BY pid ASC"); // Alle forms worden opgehaald
 13. $check = @mysql_num_rows($select); // Hoeveel forms er zijn
 14.  
 15. if($check < 1) { // Zijn er al wel forms?
 16.  
 17. print 'Please add at least one field first.'; // Wel eerst forms toevoegen
 18.  
 19. } else { // Er zijn al forms
 20.  
 21. $client = mysql_query("SELECT * FROM email WHERE id=".$client.""); // Welke email hoort bij de client?
 22. $toclient = @mysql_fetch_assoc($client);
 23. $exists = @mysql_num_rows($client); // Bestaat deze client wel
 24.  
 25. if($exists > 0) { // Er bestaat een email met deze client ID
 26.  
 27. print '<form action="send.php" method="post">'; // Het begin van de form
 28.  
 29. while($fetch = mysql_fetch_assoc($select)) { // Alle forms komen aan de beurt
 30.  
 31. if($fetch['type'] == 'textarea') { // Is het een textarea?
 32.  
 33. print $fetch['text'].':<br /><textarea class="nowidth" name="'.$fetch['name'].'" cols="'.$fetch['cols'].'" rows="'.$fetch['rows'].'"></textarea><br />'; // De textarea uitlezen
 34.  
 35. } else { // Nee het is een password of text type
 36.  
 37. print $fetch['text'].':<br /><input class="nowidth" type="'.$fetch['type'].'" name="'.$fetch['name'].'" size='.$fetch['size'].' maxlength='.$fetch['maxlength'].'><br />'; // Uitlezen
 38.  
 39. }
 40.  
 41. }
 42.  
 43. print '<input type="hidden" name="Receiver" value="'.$toclient['email'].'">'; // Een hidden input met de client
 44.  
 45. } else { // Er bestaat geen email met deze client ID
 46.  
 47. die('No client found with this ID.'); // En dat laten we even zien
 48.  
 49. }
 50. ?>
 51.  
 52. <br />
 53. <input type="submit" class="button" value="Send">
 54. </form>
 55.  
 56. <?php
 57. }
 58.  
 59. include("footer.php");
 60. ?>


Delete.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7.  
 8.  
 9. $id = get('id', 'x'); // De ?id= ophalen
 10. $confirmed = get('confirmed', 'no'); // Hetzelfde voor ?confirmed=
 11.  
 12. if(is_numeric($id)) { // Is de id numeriek?
 13.  
 14. if($confirmed == 'yes' && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { // Is het zeker dat er verwijderd mag worden
 15.  
 16. $errorCount = 1; // Deze wordt verhoogd zodra er errors optreden
 17.  
 18. $select = mysql_query("SELECT pid FROM contactfields WHERE id=".$id.""); // De bijbehorende pid wordt gezocht
 19. $idPid = mysql_fetch_assoc($select); // Even fetchen
 20.  
 21. $queries[] = "UPDATE contactfields SET pid=pid-1 WHERE pid > ".$idPid['pid'].""; // Alle fields schuiven op
 22. $queries[] = "DELETE FROM contactfields WHERE id=".$id.""; // De query om het field te verwijderen
 23.  
 24. foreach($queries as $query) { // Zorgen dat de hele array met queries aan de beurt komt
 25. if(!$result = mysql_query($query)) {
 26. $errorCount++; // Als de query niet goed verloopt wordt dit toegevoegd aan de error count
 27. }
 28. }
 29.  
 30. if($errorCount == 1) { // Als er geen errors zijn opgetreden zijn moet deze nog 1 zijn
 31.  
 32. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 33.  
 34. } else { // Er zijn wel errors
 35.  
 36. print 'Error in database: '.mysql_error(); // De error laten zien
 37. exit(); // Pagina stopzetten
 38.  
 39. }
 40.  
 41. } else { // Er is nog niet verzonden, er wordt een verificatie gevraagd
 42.  
 43.  
 44. <form action="?id='.$id.'&confirmed=yes" method="post">
 45. Are you sure you want to delete the field?
 46. <br />
 47. <br />
 48. <input type="submit" value="Yes" class="button">
 49. </form>
 50.  
 51. ';
 52.  
 53. }
 54.  
 55. } else { // De ID is niet numeriek, iemand heeft met de url gespeeld
 56.  
 57. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 58. exit(); // De pagina wordt beeindigd
 59.  
 60. }
 61. include("footer.php");
 62. ?>


Edit.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7.  
 8. print '<h2>Dynamic Contact Page</h2>';
 9.  
 10.  
 11. // De ?action= en &id= worden bekeken
 12. $action = get('action', 'x');
 13. $id = get('id', 'x');
 14.  
 15. if($action == 'add' && is_numeric($id)) {
 16.  
 17. if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { // Als er op Add is geklikt
 18.  
 19. $getName = get('name', 'x');
 20. $text = input($_POST['text']); // De $_POST wordt beveiligd
 21. $name = input($_POST['name']); // etc..
 22. $size = input($_POST['size']);
 23. $maxlength = input($_POST['maxlength']);
 24. $type = input($_POST['type']);
 25. $rows = input($_POST['rows']);
 26. $cols = input($_POST['cols']);
 27.  
 28. if($type == 'textarea') { // Als het opgeven type textarea is
 29. if(!is_numeric($rows) || !is_numeric($cols)) { // Zijn de rows en cols wel numeriek?
 30.  
 31. die('<br />Make sure rows and cols are numeric<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // Nee, er wordt een melding gegeven en het script wordt beeindigd
 32.  
 33. } elseif(!$text || !$name || !$size || !$maxlength) { // De rows en cols zijn wel numeriek, tijd om te kijken of de rest is ingevuld
 34.  
 35. die('<br />Please fill in all fields<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // Nee, niet alles is ingevuld
 36.  
 37. } elseif(!is_numeric($size) || !is_numeric($maxlength)) { // Alles is ingevuld en rows en cols zijn numeriek, maar de size en maxlength?
 38.  
 39. die('<br />Make sure the size and maxlength are numeric<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // Nee, weer wordt er een error gegeven en het script wordt beeindigd.
 40.  
 41. } else { // Alles is goed, het script kan doorgaan
 42.  
 43. if($name != $getName) { // Dit moet alleen als de naam gewijzigd is
 44. $exists = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM contactfields WHERE name='" . $name . "'")); // Query om te kijken of er al een field met deze name is
 45. } else {
 46. $exists = 0; // Om errors te voorkomen
 47. }
 48.  
 49. if($exists < 1 && $name != 'Receiver') { // Als de name nog niet bestaat en de name niet Receiver is (want zo heet het hidden field) doorgaan
 50.  
 51. $query = mysql_query("UPDATE contactfields SET text='".$text."', name='".$name."', size=".$size.", maxlength=".$maxlength.", type='".$type."', rows=".$rows.", cols=".$cols." WHERE id=".$id."") or die(mysql_error()); // Updaten van de database
 52.  
 53. if($query) { // Is de query goed?
 54.  
 55. print '<br />The field was succesfully edited.<br /><br /><a href="admin.php">&rarr; Back to admin home</a>';
 56.  
 57. } else {
 58.  
 59. print 'Error in database: '.mysql_error(); // Er is een fout, de fout wordt laten zien
 60.  
 61. }
 62.  
 63. } else {
 64.  
 65. die('<br />This name does already exists<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // De name bestaat al
 66.  
 67. }
 68. }
 69. } elseif($type == 'text' || $type == 'password') { // Als het type geen textarea is maar text of password
 70. $rows = 0; // Rows zijn niet nodig
 71. $cols = 0; // Cols ook niet
 72.  
 73. if(!$text || !$name || !$size || !$maxlength) { // Zijn alle velden ingevuld?
 74.  
 75. die('<br />Please fill in all fields<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // Nee, een melding wordt gegeven en het script stopgezet
 76.  
 77. } elseif(!is_numeric($size) || !is_numeric($maxlength)) { // Alle velden zijn ingevuld, zijn ze geldig?
 78.  
 79. die('<br />Make sure the size and maxlength are numeric<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // De size en maxlength zijn niet numeriek; ongeldig dus.
 80.  
 81. } else { // Alles is geldig, het script kan doorgaan
 82.  
 83. if($name != $getName) { // Dit moet alleen als de naam gewijzigd is
 84. $exists = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM contactfields WHERE name='" . $name . "'")); // Query om te kijken of er al een field met deze name is
 85. } else {
 86. $exists = 0; // Om errors te voorkomen
 87. }
 88.  
 89. if($exists < 1 && $name != 'Receiver') { // Als de name nog niet bestaat en de name niet Receiver is (want zo heet het hidden field) doorgaan
 90.  
 91. $query = mysql_query("UPDATE contactfields SET text='".$text."', name='".$name."', size=".$size.", maxlength=".$maxlength.", type='".$type."', rows=".$rows.", cols=".$cols." WHERE id=".$id."") or die(mysql_error()); // Updaten van de database
 92.  
 93. if($query) { // Is de query goed?
 94.  
 95. print '<br />The field was succesfully edited.<br /><br /><a href="admin.php">&rarr; Back to admin home</a>';
 96.  
 97. } else {
 98.  
 99. print 'Error in database: '.mysql_error(); // Er is een fout, de fout wordt laten zien
 100.  
 101. }
 102.  
 103. } else {
 104.  
 105. die('<br />This name does already exists<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // De name bestaat al
 106.  
 107. }
 108.  
 109. }
 110.  
 111.  
 112. } else {
 113.  
 114. die('<br />Unknown type<br /><br /><a href="edit.php?id='.$id.'">&rarr; Try again</a>'); // De type is geen textarea, text of password. Dit is alleen mogelijk als iemand het script op een verkeerde manier gebruikt!
 115.  
 116. }
 117.  
 118.  
 119. } else {
 120.  
 121. die('<br />Hacking attempt'); // Iemand is handmatig naar ?action=add gegaan zonder het formulier te gebruiken
 122.  
 123. }
 124.  
 125. } else { // Er is nog niks verzonden, het formulier wordt laten zien.
 126.  
 127. if(is_numeric($id)) { // Als de ID numeriek is doorgaan
 128.  
 129. $select = mysql_query("SELECT * FROM contactfields WHERE id = ".$id.""); // Alle forms worden opgehaald
 130. $check = @mysql_num_rows($select); // Hoeveel forms er zijn
 131.  
 132. if($check > 0) { // Als er wel fields zijn opgehaald, anders is het een foute ID
 133.  
 134. $fetch = mysql_fetch_assoc($select); // De results fetchen zodat ik ze kan gebruiken
 135. ?>
 136.  
 137. <form action="?action=add&id=<?php print $id; ?>&name=<?php print $fetch['name']; ?>" method="post">
 138. Text:<br />
 139. <input type="text" name="text" size="60" maxlength="255" value="<?php print $fetch['text']; ?>"><br /><br />
 140. Name:<br />
 141. <input type="text" name="name" size="60" maxlength="255" value="<?php print $fetch['name']; ?>"><br /> <br />
 142. Size:<br />
 143. <input type="text" name="size" size="60" maxlength="255" value="<?php print $fetch['size']; ?>"><br /> <br />
 144. Maxlength:<br />
 145. <input type="text" name="maxlength" size="60" maxlength="255" value="<?php print $fetch['maxlength']; ?>"><br /><br />
 146. Type:<br />
 147.  
 148. <?php
 149. if($fetch['type'] == 'text') { // In het geval van text moet text eerst
 150.  
 151. print '<select name="type"><option value="text">Text</option><option value="textarea">Textarea</option><option value="password">Password</option></select>';
 152.  
 153. } elseif($fetch['type'] == 'textarea') { // hetzelfde geldt voor textarea
 154.  
 155. print '<select name="type"><option value="textarea">Textarea</option><option value="text">Text</option><option value="password">Password</option></select>';
 156.  
 157. } else { // Het is geen text en ook geen textarea dus een password type, weer geldt hetzelfde
 158.  
 159. print '<select name="type"><option value="password">Password</option><option value="textarea">Textarea</option><option value="text">Text</option></select>';
 160.  
 161. }
 162. ?>
 163.  
 164. <br /><br />
 165. Rows (textarea):<br />
 166. <input type="text" name="rows" size="60" maxlength="255" value="<?php print $fetch['rows']; ?>"><br /><br />
 167. Cols (textarea):<br />
 168. <input type="text" name="cols" size="60" maxlength="255" value="<?php print $fetch['cols']; ?>"><br /><br />
 169. <br />
 170. <input type="submit" value="Edit" class="button">
 171. </form>
 172.  
 173. <br /><br /><a href="admin.php">&rarr; Back to admin home</a>
 174.  
 175. <?php
 176. } else { // Foutieve ID. Hij bestaat niet
 177. header('Location: admin.php'); // Ga maar terug naar admin.php en niet meer met de url spelen
 178. exit(); // De pagina wordt afgebroken
 179. }
 180.  
 181. } else { // De ID is niet numeriek
 182. header('Location: admin.php'); // Ga maar terug naar admin.php en niet meer met de url spelen
 183. exit(); // De pagina wordt afgebroken
 184. }
 185.  
 186. }
 187.  
 188. include("footer.php");
 189. ?>


Footer.php
 1. </body>
 2. </html>


header.php
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-gb" xml:lang="en-gb">
 3. <title>Dynamic Contact Page</title>
 4. <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
 5. </head>


Move.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7.  
 8.  
 9. // Moet die omlaag of omhoog?
 10. $moveUp = get('moveUp', 'none');
 11. $moveDown = get('moveDown', 'none');
 12.  
 13. if(is_numeric($moveUp) && $moveDown == 'none') { // Dit uitvoeren als die omhoog moet
 14.  
 15. $query = mysql_query("SELECT * FROM contactfields WHERE id=".$moveUp.""); // Query om wat info op te halen
 16. $exists = mysql_num_rows($query); // De resultaten tellen
 17.  
 18. if($exists > 0) { // Als de field bestaat doorgaan
 19.  
 20. $errorCount = 1; // Als er errors voorkomen wordt dat hier bij op geteld
 21. $fetch = mysql_fetch_array($query); // De query wordt gefetched, zodat ik hem makkelijk kan gebruiken
 22.  
 23. if($fetch['pid'] == 1) { // Als die al op de eerste plek staat kan die niet hoger
 24. die('<br />This field is already at the top<br /><br /><a href="admin.php">&rarr; Go back to admin home</a>');
 25. }
 26.  
 27. $queries[] = "UPDATE contactfields SET pid=pid+1 WHERE pid=".($fetch['pid']-1).""; // Diegene boven hem gaat 1 naar onderen
 28. $queries[] = "UPDATE contactfields SET pid=pid-1 WHERE id=".$moveUp.""; // Het field zelf gaat 1 plek naar boven
 29.  
 30. foreach($queries as $query) { // Zorgen dat de hele array met queries aan de beurt komt
 31. if(!$result = mysql_query($query)) {
 32. $errorCount++; // Als de query niet goed verloopt wordt dit toegevoegd aan de error count
 33. }
 34. }
 35.  
 36. if($errorCount == 1) { // Als de error count niet verhoogt is is alles goed gegaan
 37.  
 38. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 39.  
 40. } else { // Er is iets fout gegaan
 41.  
 42. print 'Error: '.mysql_error();
 43.  
 44. }
 45.  
 46. } else { // De field bestaat niet, er is met de URL gespeeld
 47.  
 48. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 49. exit();
 50.  
 51. }
 52.  
 53. } elseif(is_numeric($moveDown) && $moveUp == 'none') { // Dit uitvoeren als die omlaag moet
 54.  
 55. $query = mysql_query("SELECT * FROM contactfields WHERE id=".$moveDown.""); // Query om wat info op te halen
 56. $exists = mysql_num_rows($query); // De resultaten tellen
 57.  
 58. if($exists > 0) { // Als de field bestaat doorgaan
 59.  
 60. $errorCount = 1; // Als er errors voorkomen wordt dat hier bij op geteld
 61. $fetch = mysql_fetch_array($query); // De query wordt gefetched, zodat ik hem makkelijk kan gebruiken
 62. $countRows = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM contactfields")); // Het aantal fields tellen
 63.  
 64. if($fetch['pid'] == $countRows) { // Als die al op de laagste plek staat kan die niet hoger
 65. die('<br />This field is already at the bottom<br /><br /><a href="admin.php">&rarr; Go back to admin home</a>');
 66. }
 67.  
 68. $queries[] = "UPDATE contactfields SET pid=pid-1 WHERE pid=".($fetch['pid']+1).""; // Diegene boven hem gaat 1 naar boven
 69. $queries[] = "UPDATE contactfields SET pid=pid+1 WHERE id=".$moveDown.""; // Het field zelf gaat 1 plek naar onderen
 70.  
 71. foreach($queries as $query) { // Zorgen dat de hele array met queries aan de beurt komt
 72. if(!$result = mysql_query($query)) {
 73. $errorCount++; // Als de query niet goed verloopt wordt dit toegevoegd aan de error count
 74. }
 75. }
 76.  
 77. if($errorCount == 1) { // Als de error count niet verhoogt is is alles goed gegaan
 78.  
 79. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 80.  
 81. } else { // Er is iets fout gegaan
 82.  
 83. print 'Error: '.mysql_error();
 84.  
 85. }
 86.  
 87. } else { // De field bestaat niet, er is met de URL gespeeld
 88.  
 89. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 90. exit();
 91.  
 92. }
 93.  
 94. } else { // Als er met de URL is gespeeld of de pagina verkeerd is aangeroepen
 95.  
 96. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 97. exit();
 98.  
 99. }
 100.  
 101. include("footer.php");
 102. ?>


Remove.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6.  
 7. include("header.php");
 8.  
 9. $id = get('id', 'x'); // De ?id= wordt opgehaald
 10. $confirmed = get('confirmed', 'no'); // En hetzelfde gebeurd met ?confirmed=
 11.  
 12. if(is_numeric($id)) { // Is de id numeriek?
 13.  
 14. if($confirmed == 'yes' && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { // Is het zeker dat er verwijderd mag worden
 15.  
 16. $query = mysql_query("DELETE FROM email WHERE id=".$id.""); // De query om de client te verwijderen
 17.  
 18. if($query) { // Is het verwijderen goed gegaan?
 19.  
 20. header('Location: clients.php'); // Doorsturen naar clients.php
 21.  
 22. } else { // Er is iets fout gegegaan
 23.  
 24. print 'Error in database: '.mysql_error(); // De error laten zien
 25.  
 26. }
 27.  
 28. } else { // Er is nog niet verzonden, er wordt een verificatie gevraagd
 29.  
 30.  
 31. <form action="?id='.$id.'&confirmed=yes" method="post">
 32. Are you sure you want to delete the client?
 33. <br />
 34. <br />
 35. <input type="submit" value="Yes">
 36. </form>
 37.  
 38. ';
 39.  
 40. }
 41.  
 42. } else { // De ID is niet numeriek, iemand heeft met de url gespeeld
 43.  
 44. header('Location: admin.php'); // Doorsturen naar admin.php
 45. exit(); // De pagina wordt beeindigd
 46.  
 47. }
 48.  
 49. include("footer.php");
 50. ?>


Send.php
 1. <?php
 2.  
 3. // De config wordt ingelezen
 4. require_once("config.inc.php");
 5.  
 6. include("header.php");
 7.  
 8.  
 9. if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
 10.  
 11. $sender = "Contact";
 12. $email = $_POST['Receiver'];
 13. $subject = "Contact via website";
 14. $message = "----START OF MESSAGE----\n\n";
 15.  
 16. foreach($_POST as $k => $v) {
 17.  
 18. $message .= $k.": - ".$v."\n\n";
 19.  
 20. }
 21.  
 22. $message .= "\n----END OF MESSAGE----";
 23.  
 24.  
 25. $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
 26. $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
 27. $headers .= "To: ".$email." <".$email.">\r\n";
 28. $headers .= "From: ".$sender." <".$email.">\r\n";
 29.  
 30. $message = nl2br($message);
 31. $mail = @mail($email, $subject, $message, $headers);
 32.  
 33. if($mail) {
 34.  
 35. print 'Your mail has been sent.';
 36.  
 37. } else {
 38.  
 39. print '<h3>ERROR: The following mail could not be sent:</h3><h5>Please check your mail settings and possibilities.</h5><br
 40. /><br />'.$message;
 41.  
 42. }
 43.  
 44. } else {
 45.  
 46. header('Location: contact.php');
 47. }
 48.  
 49. include("footer.php");
 50. ?>


Styles.css
 1. body {
 2. background: #f5f5f5;
 3. margin: 7%;
 4. font: 14px/18px "lucida sans";
 5. color: #0f374a;
 6.  
 7. }
 8.  
 9. a, a:link, a:active, a:visited {
 10. color: #517687;
 11. text-decoration: none;
 12. border-bottom: 1px solid #d7e7ef;
 13. }
 14. a:hover {
 15. border-color: #94a9b4;
 16. }
 17.  
 18. input, textarea, select {
 19. padding: 10px;
 20. font-size: 16px;
 21. background: #fff;
 22. border: 1px solid #eee;
 23. color: #666;
 24. width: 500px;
 25. }
 26. select {
 27. width: 522px;
 28. }
 29. input:hover, input:focus, textarea:hover, textarea:focus, select:hover, select:focus {
 30. background: #fafafa;
 31. color: #000;
 32. border-color: #ddd;
 33. }
 34. .button {
 35. width: auto;
 36. cursor: pointer;
 37. padding: 10px 25px 10px 25px;
 38. font-size: 15px;
 39. font-weight: bold;
 40. }
 41.  
 42. .floatleft {
 43. float: left;
 44. position: relative;
 45. }
 46. .floatright {
 47. float: right;
 48. position: relative;
 49. }
 50. h2 {
 51. font-size: 24px;
 52. }
 53.  
 54. .clear {
 55. clear: both;
 56. }
 57. .listitem {
 58. border-bottom: 1px solid #eee;
 59. }
 60. .actions {
 61. margin: 5px;
 62. }
 63. .actions a {
 64. padding: 1px 8px 1px 8px;
 65. border: 0;
 66. font-weight: bold;
 67. border: 1px solid transparent;
 68. }
 69. .actions a:hover {
 70. background: white;
 71. border-color: #ddd;
 72. }
 73.  
 74. .nowidth {
 75. width: auto;
 76. }
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (15)
© 2002-2024 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.213s