login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Upload systemen > Uploader+Resizer

Uploader+Resizer

Auteur: TFOL - 23 april 2005 - 10:57 - Gekeurd door: CelestialCelebi - Hits: 17131 - Aantal punten: 1.00 (4 stemmen)Hallo

ik heb een uploadscript gemaakt, dat een foto resized als het nodig is

let op:
fotoalbum.php en show_foto.php heb ik niet gemaakt, deze komen van phpfreakz

het enigste dat je moet dan is het veranderen van config.php en alle bestand in dezelfde map plaatsen.

Grtn Robin

Code:
config.php
 1. <?php
 2.  
 3. //wijzig de gegevens die hieronder staan
 4.  
 5. $titel = "Upload+Resize-System"; //titel
 6. $bgcolor = "#FFFFFF"; //achtergrondkleur
 7. $text = "#000000"; //textkleur
 8. $loc = "http://www.jesitenaam.nl"; //locatie waar je de bestanden hebt geplaatst (upload.php EN upload2.php)
 9. $css = "stylesheet.css"; //maak je gebruik van een css-bestand? laat leeg als je die niet gebruikt
 10. $max_breedte = "550"; //maximale breedte. als een foto breder is, wordt hij geresized
 11.  
 12. //je bent klaar, verander hieronder niks meer. veel (upload)plezier.
 13.  
 14. if($css == "")
 15. {
 16. $css_tag = "";
 17. }
 18. else
 19. {
 20. $css_tag = "<link rel=\"StyleSheet\" href=\"$css\">";
 21. }
 22.  
 23. ?>


upload.php
 1. <html>
 2. <?php
 3. include("config.php");
 4.  
 5. ?>
 6. <head>
 7. <title><?php echo("$titel"); ?></title>
 8. <?php
 9. echo("$css_tag");
 10. ?>
 11. </head>
 12.  
 13. <?php
 14. echo("<body bgcolor=\"$bgcolor\" text=\"$text\">");
 15.  
 16. if(isset($_POST['verder']))
 17. {
 18. $aantal = $_POST['aantal'];
 19. $dir = $_POST['albnaam'];
 20.  
 21. if(!is_dir($dir))
 22. {
 23. mkdir($dir);
 24.  
 25. echo("Je album is gegenereerd, <a href=\"http://www.treinfoto-online.net/Fotoalbum/2004/upload2.php?aantal=$aantal&dir=$dir\"><b>Klik hier</b></a> om je foto's te uploaden<br><br>");
 26. }
 27. else
 28. {
 29. echo("Deze album bestaat al, kies een andere albumnaam aub");
 30. }
 31. }
 32. ?>
 33.  
 34. <form method="POST" action="">
 35. <b>Albumnaam:</b> <input type="text" name="albnaam"/> (!!GEEN spaties!!)<br><br>
 36. <b>Aantal:</b> <input type="text" name="aantal" size="2"/> (hoeveel foto's je wilt uploaden)<br>
 37. <input type="submit" name="verder" value="Ga verder met uploaden!"/>
 38. </form>
 39.  
 40. <hr>
 41. <p align="center"><b>GuestPhotoAlbum-System ©Robin Esselink, <a href="www.treinfoto-online.net">www.treinfoto-online.net</a></b></p>
 42.  
 43. </body>
 44.  
 45. </html>


upload2.php
 1. <html>
 2. <?php
 3. include("config.php");
 4. ?>
 5.  
 6. <head>
 7. <title><?php echo("$titel"); ?></title>
 8. <link rel="StyleSheet" href="tfol-nieuw.css">
 9. </head>
 10.  
 11. <?php
 12. echo("<body bgcolor=\"$bgcolor\" text=\"$text\">");
 13. ?>
 14.  
 15. <form method="POST" action="" enctype="multipart/form-data">
 16.  
 17. <?php
 18.  
 19. $dir = $_GET['dir'];
 20.  
 21. $a_velden = $_GET['aantal'];
 22. $i= 0;
 23. while($i++ < $a_velden)
 24. {
 25. echo("<b>Foto $i:</b> <input type=\"file\" name=\"$i\"/>");?><br><br><?
 26.  
 27. if(isset($_POST['uploaden']))
 28. {
 29.  
 30. $tmp_bestand = $_FILES[$i]['tmp_name'];
 31. $bestand = $_FILES[$i]['name'];
 32. move_uploaded_file($tmp_bestand, $dir."/".$bestand);
 33. chmod ($dir."/".$bestand, 0777);
 34.  
 35. $bron = imagecreatefromjpeg($dir."/".$bestand) or die ("Jpg probleempje");
 36. $b_breedte = imagesx($bron); // Bron breedte
 37. $b_hoogte = imagesy($bron); // bron hoogte
 38.  
 39. //verhouding berekenen
 40. $verhouding = $b_breedte / $max_breedte;
 41.  
 42. //breedte berekenen en afronden
 43. $nieuw_breedte = round($b_breedte / $verhouding);
 44.  
 45. //hoogte berekenen en afronden
 46. $nieuw_hoogte = round($b_hoogte / $verhouding);
 47.  
 48. if ($b_breedte > $max_breedte) {
 49. $nieuw_jpg = imagecreatetruecolor($nieuw_breedte ,$nieuw_hoogte) or die ("Probleem met maken van plaatje jpg");
 50. imagecopyresampled($nieuw_jpg, $bron, 0, 0, 0, 0, $nieuw_breedte, $nieuw_hoogte, $b_breedte, $b_hoogte);
 51. Imagejpeg($nieuw_jpg,$dir."/".$bestand,120); //80 is jpg kwaliteit
 52. } // einde resizen
 53. echo("<a href=\"$loc/fotoalbum.php?album=./$dir\"><b>Klik hier</b></a> om je album te bekijken<br><br>");
 54. echo("<a href=\"$loc/upload.php\"><b>Klik hier</b></a> om nog een album aan te maken");
 55. } // einde if 'uploaden'
 56.  
 57. } // einde while
 58. ?>
 59.  
 60. <input type="submit" name="uploaden" value="Uploaden!"/>
 61. </form>
 62.  
 63. <hr>
 64. <p align="center"><b>GuestPhotoAlbum-System ©Robin Esselink, <a href="www.treinfoto-online.net">www.treinfoto-online.net</a></b></p>
 65.  
 66. </body>
 67.  
 68. </html>


fotoalbum.php
 1. <?php
 2.  
 3. include("config.php");
 4.  
 5.  
 6. //
 7.  
 8. // fotoalbum.php
 9.  
 10. //
 11.  
 12. // Zet dit bestand ergens op je webserver, en maak opdezelfde plaats
 13.  
 14. // mappen, gevuld met fotos aan. Iedere map wordt gezien als album.
 15.  
 16. // Een map kan weer gevuld worden met submappen, of met zowel submappen
 17.  
 18. // als foto's. Iedere submap wordt dan weer als een nieuw album gezien.
 19.  
 20. // Deze mappen structuur kan oneindig diep worden.
 21.  
 22. //
 23.  
 24. // Het fotoalbum laat, bij geen opgave in de adresbalk,
 25.  
 26. // een overzicht van de albums zien, met de bijbehorende link.
 27.  
 28. // Wanneer een album is geselecteerd, worden de foto's van dat album
 29.  
 30. // weergegeven.
 31.  
 32. //
 33.  
 34. // Werkwijze: album-map wordt doorgelopen, en subalbums en foto's worden
 35.  
 36. // in een array gezet. Vervolgens worden eerst alle subalbums afgedrukt,
 37.  
 38. // en daarna wordt er gezocht naar een thumbnail in de thumbs map.
 39.  
 40. //
 41.  
 42. // Bestaat er geen thumbnail, dan wordt deze voor jpg/jpeg's aangemaakt
 43.  
 44. //
 45.  
 46.  
 47.  
 48. // Is er om een specifiek album gevraagd...?
 49.  
 50. if (isset($_GET['album'])) {
 51.  
 52. $album = $_GET['album'];
 53.  
 54. } else {
 55.  
 56. $album = ".";
 57.  
 58. }
 59.  
 60.  
 61.  
 62. // Is er om een specifieke pagina gevraagd...?
 63.  
 64. if (isset($_GET['page'])) {
 65.  
 66. $page = $_GET['page'];
 67.  
 68. } else {
 69.  
 70. $page = 0;
 71.  
 72. }
 73.  
 74.  
 75.  
 76. // Configuratie
 77.  
 78. $cols = "4"; // Aantal kolommen
 79.  
 80. $rows = "3"; // aantal rijen
 81.  
 82. $max_thumb_width = "120"; // Maximale breedte van een thumbnail
 83.  
 84. $max_thumb_height = "90"; // Maximale hoogte van een thumbnail
 85.  
 86.  
 87.  
 88. $thumbs = "$album/thumbs"; // directory waar thumbnails in staan
 89.  
 90. $header = eregi_replace("_", " ", $album);
 91.  
 92.  
 93.  
 94. if ($cols % 2 == 0) {
 95.  
 96. $colspan = "";
 97.  
 98. } else {
 99.  
 100. $colspan = "colspan=2";
 101.  
 102. }
 103.  
 104.  
 105.  
 106. ?>
 107.  
 108.  
 109.  
 110. <html>
 111.  
 112. <head>
 113.  
 114. <title><?php echo("$titel"); ?></title>
 115. <?php
 116. echo("$css_tag");
 117. ?>
 118.  
 119. </head>
 120.  
 121.  
 122.  
 123. <?php
 124. echo("<body bgcolor=\"$bgcolor\" text=\"$text\">");
 125. ?>
 126.  
 127.  
 128. <div align="center">
 129.  
 130.  
 131.  
 132. <?php
 133.  
 134.  
 135.  
 136. // Is er een niet bestaand album gevraagd...?
 137.  
 138. if ($album != "" && !is_dir($album)) {
 139.  
 140.  
 141.  
 142. // Foutmelding weergeven
 143.  
 144. echo "<h2>Fout:</h2>\n";
 145.  
 146. echo "<p>Het door u gevraagde album bestaat niet. Selecteer een album uit de lijst hieronder.</p>\n";
 147.  
 148.  
 149.  
 150. // Album leegmaken, zodat album-overzicht wordt weergegeven
 151.  
 152. $album = ".";
 153.  
 154. }
 155.  
 156.  
 157.  
 158. // Huidige directory openen
 159.  
 160. $mydir = opendir($album);
 161.  
 162.  
 163.  
 164. // indexen op nul zetten
 165.  
 166. $aantal_subdirs = 0;
 167.  
 168. $aantal_fotos = 0;
 169.  
 170.  
 171.  
 172. // Alle bestanden in de huidige directory doorlopen
 173.  
 174. while ($filename = readdir($mydir)) {
 175.  
 176.  
 177.  
 178. // Alle subdirectories in array opslaan
 179.  
 180. if (is_dir($album."/".$filename) && $filename != "." && $filename != ".." && $filename != "thumbs") {
 181.  
 182. $subdir[$aantal_subdirs] = $filename;
 183.  
 184. $aantal_subdirs++;
 185.  
 186. }
 187.  
 188.  
 189.  
 190. // Alle plaatjes in array opslaan
 191.  
 192. if (is_file ($album."/".$filename) && eregi("\.jpg$|\.jpeg$|\.gif$|\.bmp$|\.png$", $filename)) {
 193.  
 194. $foto[$aantal_fotos] = $filename;
 195.  
 196. $aantal_fotos++;
 197.  
 198. }
 199.  
 200. }
 201.  
 202.  
 203.  
 204. // Directory weer sluiten...
 205.  
 206. closedir($mydir);
 207.  
 208.  
 209.  
 210. // Directory structuur vastleggen in array...
 211.  
 212. $map = $album;
 213.  
 214. $i = 1;
 215.  
 216.  
 217.  
 218. $directory_tree[0] = $map;
 219.  
 220.  
 221.  
 222. while ($map != ".") {
 223.  
 224.  
 225.  
 226. $last_slash_pos = strlen($map) - strpos(strrev($map), "/");
 227.  
 228. $map = substr ($map, 0, $last_slash_pos - 1);
 229.  
 230.  
 231.  
 232. $directory_tree[$i] = $map;
 233.  
 234. $i++;
 235.  
 236.  
 237.  
 238. }
 239.  
 240.  
 241.  
 242. // Rij met links naar albumoverzicht/subalbums weergeven....
 243.  
 244. for ($i = count ($directory_tree) - 1 ; $i >= 0; $i--) {
 245.  
 246.  
 247.  
 248. $last_slash_pos = strlen($directory_tree[$i]) - strpos(strrev($directory_tree[$i]), "/");
 249.  
 250. $directory_name = substr($directory_tree[$i], $last_slash_pos);
 251.  
 252. $directory_name = eregi_replace("_", " ", $directory_name);
 253.  
 254.  
 255.  
 256. if ($directory_name != "") {
 257.  
 258. echo "&nbsp;&nbsp; > &nbsp;&nbsp;";
 259.  
 260. }
 261.  
 262.  
 263.  
 264. echo "<a href=\"http://www.treinfoto-online.net/Fotoalbum/fotoalbum.php?album=$directory_tree[$i]&pid=1\">";
 265.  
 266.  
 267.  
 268. if ($directory_name != "") {
 269.  
 270. echo $directory_name;
 271.  
 272. } else {
 273.  
 274. echo "Fotoalbums";
 275.  
 276. }
 277.  
 278. echo "</a>";
 279.  
 280. }
 281.  
 282.  
 283.  
 284. echo "<hr><br>";
 285.  
 286.  
 287.  
 288. // Subalbums weergeven :
 289.  
 290. if ($aantal_subdirs > 0) {
 291.  
 292.  
 293.  
 294. sort ($subdir);
 295.  
 296.  
 297.  
 298. echo "<table>\n";
 299.  
 300. for ($i =0; $i < $aantal_subdirs; $i++) {
 301.  
 302. $directory_name = eregi_replace("_", " ", $subdir[$i]);
 303.  
 304. echo "<tr><td><a href=http://www.treinfoto-online.net/Fotoalbum/fotoalbum.php?pid=1&album=$album/$subdir[$i]>$directory_name</a></td></tr>\n";
 305.  
 306. }
 307.  
 308. echo "</table>";
 309.  
 310. }
 311.  
 312.  
 313.  
 314. // Foto's pagina weergeven
 315.  
 316. if ($aantal_fotos > 0) {
 317.  
 318.  
 319.  
 320. // sorteren op alfabet...
 321.  
 322. sort ($foto);
 323.  
 324.  
 325.  
 326. // eerste en laatste foto op deze pagina bepalen...
 327.  
 328. $eerste_foto = (($page * $cols * $rows) + 1);
 329.  
 330. $laatste_foto = (($page + 1) * $cols * $rows);
 331.  
 332.  
 333.  
 334. // tabel beginnen...
 335.  
 336. echo "<table border=0 cellpadding=10 cellspacing=0><tr>\n";
 337.  
 338.  
 339.  
 340. // alleen foto's tussen eerste en laatste foto afdrukken...
 341.  
 342. for ($i = $eerste_foto - 1; ($i < $aantal_fotos) && ($i < $laatste_foto); $i++) {
 343.  
 344.  
 345.  
 346.  
 347.  
 348.  
 349. // Afmetingen van foto bepalen...
 350.  
 351. $size = GetImageSize("$album/$foto[$i]");
 352.  
 353.  
 354.  
 355. // Afmeting van Window bepalen...
 356.  
 357. $size[0] = $size[0] + 25;
 358.  
 359. $size[1] = $size[1] + 45;
 360.  
 361.  
 362.  
 363. // bestandsgrootte bepalen...
 364.  
 365. $file_size = fileSize("$album/$foto[$i]");
 366.  
 367. $file_size = round($file_size / 1000) . "k";
 368.  
 369.  
 370.  
 371. // Extensie van bestand afhakken, en daarna alle "_" vervangen door " "
 372.  
 373. $display = eregi_replace(".jpg|.jpeg|.gif|.bmp|.png", "", $foto[$i]);
 374.  
 375. $display = eregi_replace("_", " ", $display);
 376.  
 377.  
 378.  
 379. // Veld in tabel weergeven...
 380.  
 381. echo ("<td $colspan><a href=\"$album/$foto[$i]\" onmouseover=\"window.status='Vergroten';return true;\"
 382.  
 383. onmouseout=\"window.status=''; return true\"
 384.  
 385. onclick=\"window.open('show_foto.php?album=$album&fotonr=$i', 'pix$i', 'width=$size[0], height=$size[1], innerwidth=$size[0], innerheight=$size[1], directories=no, location=no, menubar=no, scrollbars=no, status=no, toolbar=no, resizable=no, top=0, left=0, leftmargin=0, topmargin=0, marginwidth=0, marginheight=0, screenX=0, screenY=0' ); return false\">\n");
 386.  
 387.  
 388.  
 389. $entry_without_ext = eregi_replace("\.jpg$|\.jpeg$|\.gif$|\.bmp$|\.png$", "", $foto[$i]);
 390.  
 391.  
 392.  
 393. // Bestaat thumb?
 394.  
 395. switch (true) {
 396.  
 397. case (is_file($thumbs."/".$entry_without_ext.".jpg")):
 398.  
 399. $thumbnail = $thumbs."/".$entry_without_ext.".jpg";
 400.  
 401. break;
 402.  
 403.  
 404.  
 405. case (is_file($thumbs."/".$entry_without_ext.".jpeg")):
 406.  
 407. $thumbnail = $thumbs."/".$entry_without_ext.".jpeg";
 408.  
 409. break;
 410.  
 411.  
 412.  
 413. case (is_file($thumbs."/".$entry_without_ext.".gif")):
 414.  
 415. $thumbnail = $thumbs."/".$entry_without_ext.".gif";
 416.  
 417. break;
 418.  
 419.  
 420.  
 421. case (is_file($thumbs."/".$entry_without_ext.".bmp")):
 422.  
 423. $thumbnail = $thumbs."/".$entry_without_ext.".bmp";
 424.  
 425. break;
 426.  
 427.  
 428.  
 429. case (is_file($thumbs."/".$entry_without_ext.".png")):
 430.  
 431. $thumbnail = $thumbs."/".$entry_without_ext.".png";
 432.  
 433. break;
 434.  
 435.  
 436.  
 437. default:
 438.  
 439. $thumbnail = "";
 440.  
 441. }
 442.  
 443.  
 444.  
 445. if ($thumbnail == "") {
 446.  
 447. // Thumb bestaat niet
 448.  
 449. if (! eregi("\.jpg$|\.jpeg$", $foto[$i])) {
 450.  
 451. // Andere formaten dan jpg of jpeg zitten niet ingebouwd...
 452.  
 453. echo "Geen thumbnail beschikbaar...<br>\n";
 454.  
 455. } else {
 456.  
 457. // Voor jpg/jpeg formaat: thumbnail maken
 458.  
 459.  
 460.  
 461.  
 462. // Als nog geen directory voor de thumbs bestaat, deze aanmaken...
 463.  
 464. if (! is_dir ($thumbs)) {
 465.  
 466. mkdir("$thumbs");
 467.  
 468. }
 469.  
 470.  
 471.  
 472. // Thumbs aanmaken kan even duren, voor iedere thumb de timeout klok
 473.  
 474. // resetten, en een maximum van 20 seconden per thumb instellen.
 475.  
 476.  
 477.  
 478.  
 479. // Voorlopig alleen jpp/jpeg support...
 480.  
 481. // Voor het aanmaken van thumbs bij gif en png, moet hier wat worden bijgebouwd...
 482.  
 483. $photo = imagecreatefromjpeg ("$album/$foto[$i]");
 484.  
 485.  
 486.  
 487. // afmetingen bepalen
 488.  
 489. $photo_width = imagesx ($photo);
 490.  
 491. $photo_height = imagesy ($photo);
 492.  
 493.  
 494.  
 495. // minimaal een van de afmetingen is groter dan $max_thumb..?
 496.  
 497. if ($photo_width > $max_thumb_width || $photo_height > $max_thumb_height) {
 498.  
 499.  
 500.  
 501. // langwerpiger dan thumb??
 502.  
 503. if ($photo_width / $photo_height > $max_thumb_width / $max_thumb_height) {
 504.  
 505.  
 506.  
 507. // Langwerpiger dan thumb, de breedte van de thumb is bepalend
 508.  
 509. $new_thumb_width = $max_thumb_width;
 510.  
 511.  
 512.  
 513. // Hoogte berekenen:
 514.  
 515. $value = $photo_width / $max_thumb_width;
 516.  
 517. $new_thumb_height = round ($photo_height / $value);
 518.  
 519.  
 520.  
 521. } else { // niet langwerpiger...
 522.  
 523. // De hoogte van de thumb is bepalend...
 524.  
 525. $new_thumb_height = $max_thumb_height;
 526.  
 527.  
 528.  
 529. // Breedte berekenen
 530.  
 531. $value = $photo_height / $max_thumb_height;
 532.  
 533. $new_thumb_width= round ($photo_width / $value);
 534.  
 535. }
 536.  
 537.  
 538.  
 539. } else {
 540.  
 541.  
 542.  
 543. // Foto is al klein genoeg, afmetingen worden overgenomen
 544.  
 545. $new_thumb_width = $photo_width;
 546.  
 547. $new_thumb_height = $photo_height;
 548.  
 549. }
 550.  
 551.  
 552.  
 553. // plaatje aanmaken, met de juiste afmetingen...
 554.  
 555. $create_thumb = imagecreatetruecolor ($new_thumb_width, $new_thumb_height);
 556.  
 557.  
 558.  
 559. // Plaatje kopieren en "resamplen"
 560.  
 561. imagecopyresampled (
 562.  
 563. $create_thumb,
 564.  
 565. $photo,
 566.  
 567. 0, 0, 0, 0,
 568.  
 569. $new_thumb_width,
 570.  
 571. $new_thumb_height,
 572.  
 573. $photo_width,
 574.  
 575. $photo_height);
 576.  
 577.  
 578.  
 579. // Bestand wegschrijven
 580.  
 581. ImageJpeg ($create_thumb, $thumbs."/".$entry_without_ext.".jpg", 90);
 582.  
 583.  
 584.  
 585. // thumbnail bestaat nu toch...
 586.  
 587. $thumbnail = $thumbs."/".$entry_without_ext.".jpg";
 588.  
 589.  
 590.  
 591. // Geheugen opschonen
 592.  
 593. Imagedestroy($photo);
 594.  
 595.  
 596.  
 597. } // endif: Formaat van foto = jpg of jpeg
 598.  
 599. } // endif: Thumbnail bestaat niet
 600.  
 601.  
 602.  
 603. $thumbsize = GetImageSize($thumbnail);
 604.  
 605. // Thumbnail weergeven...
 606.  
 607. echo "<img src='$thumbnail' border=0 width=$thumbsize[0] height=$thumbsize[1] alt=$i>\n";
 608.  
 609.  
 610.  
 611. // Titel onder thumbnail weergeven...
 612.  
 613. echo "</a><br>$display<br><br></td>\n\n";
 614.  
 615.  
 616.  
 617. // Einde van de row...?
 618.  
 619. if (($i % $cols) == $cols -1 ) {
 620.  
 621. echo "</tr>\n<tr>\n";
 622.  
 623. }
 624.  
 625.  
 626.  
 627. } // endfor: Alle plaatjes doorlopen...
 628.  
 629.  
 630.  
 631. $pages = ($aantal_fotos / ($cols * $rows));
 632.  
 633. $nextpage = ($page + 1);
 634.  
 635. $prevpage = ($page - 1);
 636.  
 637.  
 638.  
 639. // bepalen of er wel of geen volgende en vorige moeten worden weergegeven...
 640.  
 641. if (($page + 1) < $pages) {
 642.  
 643.  
 644.  
 645. // aantal op volgende pagina berekenen:
 646.  
 647. $aantal_op_volgende = $aantal_fotos - $nextpage * $rows * $cols;
 648.  
 649.  
 650.  
 651. // wanneer dit meer dan het aantal op één pagina is, dit terugschroeven tot het aantal op één pagina.
 652.  
 653. if ($aantal_op_volgende > $rows * $cols) {
 654.  
 655. $aantal_op_volgende = $rows * $cols;
 656.  
 657. }
 658.  
 659.  
 660.  
 661. // aantal op volgende is 1: in enkelvoud weergeven, anders aantal specificeren.
 662.  
 663. if ($aantal_op_volgende == 1) {
 664.  
 665. $volgende = "<a href=?album=$album&page=$nextpage&pid=1>Volgende foto </a>";
 666.  
 667. } else {
 668.  
 669. $volgende = "<a href=?album=$album&page=$nextpage&pid=1>Volgende ". $aantal_op_volgende ." foto's </a>";
 670.  
 671. }
 672.  
 673. } else {
 674.  
 675. $volgende = "";
 676.  
 677. }
 678.  
 679.  
 680.  
 681. if (($page+1) > "1") {
 682.  
 683. // aantal op vorige is 1: in enkelvoud weergeven, anders aantal specificeren.
 684.  
 685. if ($rows * $cols > 1) {
 686.  
 687. $vorige = "<a href=?album=$album&page=$prevpage&pid=1>Vorige ". ($rows * $cols) ." foto's </a>";
 688.  
 689. } else {
 690.  
 691. $vorige = "<a href=?album=$album&page=$prevpage&pid=1>Vorige foto </a>";
 692.  
 693. }
 694.  
 695. } else {
 696.  
 697. $vorige = "";
 698.  
 699. }
 700.  
 701.  
 702.  
 703. if ($cols % 2 == 1) {
 704.  
 705. $footer_colspan = "colspan=$cols";
 706.  
 707. } else {
 708.  
 709. $footer_colspan = "colspan=" . ($cols / 2);
 710.  
 711. }
 712.  
 713.  
 714.  
 715. // Footer, dit staat onder de tabel.
 716.  
 717. echo "</tr><tr><td $footer_colspan align=right> $vorige </td>\n";
 718.  
 719. echo "<td $footer_colspan align=left> $volgende </td>\n";
 720.  
 721. echo "</tr>\n";
 722.  
 723. echo "</table>\n";
 724.  
 725.  
 726.  
 727. } // endif: Fotoalbum afdrukken...?
 728.  
 729.  
 730.  
 731.  
 732.  
 733. ?>
 734.  
 735.  
 736.  
 737. </div>
 738.  
 739. </body>
 740.  
 741. </html>


show_foto.php
 1. <?php
 2. include("config.php");
 3.  
 4. //
 5. // show_foto.php
 6. //
 7. //
 8. ?>
 9.  
 10. <html>
 11. <head>
 12. <title> </title>
 13. <link rel="StyleSheet" href="tfol-nieuw.css">
 14. </head>
 15.  
 16. <?php
 17. echo("<body bgcolor=\"$bgcolor\" text=\"$text\"");?> style=" margin-left: 10px;
 18. margin-right: 10px;
 19. margin-top: 10px;
 20. margin-botom: 10px;"
 21. >
 22.  
 23. <div align="center">
 24.  
 25. <?php
 26.  
 27. // Is er om een specifiek album gevraagd...?
 28. if (isset($_GET['album'])) {
 29. $album = $_GET['album'];
 30. } else {
 31. echo "<H2> Fout ! </H2>\n";
 32. echo "<p>Geen album aangevraagd.</p>\n";
 33. echo "</body></html>\n";
 34. exit;
 35. }
 36.  
 37. // Is er een niet bestaand album gevraagd...?
 38. if ($album != "" && !is_dir($album)) {
 39.  
 40. // Foutmelding weergeven
 41. echo "<h2>Fout:</h2>\n";
 42. echo "<p>Het door u gevraagde album bestaat niet.</p>\n";
 43. echo "</body></html>\n";
 44. exit;
 45. }
 46.  
 47. if (isset($_GET['fotonr'])) {
 48. $fotonr = $_GET['fotonr'];
 49. } else {
 50. $fotonr = 0;
 51. }
 52.  
 53. // indexen op nul zetten
 54. $aantal_fotos = 0;
 55.  
 56. // Huidige directory openen
 57. $mydir = opendir($album);
 58.  
 59. // Alle bestanden in de huidige directory doorlopen
 60. while ($filename = readdir($mydir)) {
 61.  
 62. // Alle plaatjes in array opslaan
 63. if (is_file ($album."/".$filename) && eregi("\.jpg$|\.jpeg$|\.gif$|\.bmp$|\.png$", $filename)) {
 64. $foto[$aantal_fotos] = $filename;
 65. $aantal_fotos++;
 66. }
 67. }
 68.  
 69. // Directory weer sluiten...
 70. closedir($mydir);
 71.  
 72. // Foto's pagina weergeven
 73. if ($aantal_fotos == 0) {
 74. // Foutmelding weergeven
 75. echo "<h2>Fout:</h2>\n";
 76. echo "<p>Er bestaan geen foto's in dit album...</p>\n";
 77. echo "</body></html>\n";
 78. exit;
 79. }
 80.  
 81. if ($fotonr > $aantal_fotos) {
 82. // Foutmelding weergeven
 83. echo "<h2>Fout:</h2>\n";
 84. echo "<p>Gevraagde foto bestaat niet...</p>\n";
 85. echo "</body></html>\n";
 86. exit;
 87. }
 88.  
 89. if ($fotonr < 0) {
 90. // Foutmelding weergeven
 91. echo "<h2>Fout:</h2>\n";
 92. echo "<p>Gevraagde foto bestaat niet...</p>\n";
 93. echo "</body></html>\n";
 94. exit;
 95. }
 96.  
 97. // sorteren op alfabet...
 98. sort ($foto);
 99.  
 100.  
 101. // Afmetingen van foto bepalen...
 102. $size = GetImageSize("$album/$foto[$fotonr]");
 103. $size[0] = $size[0] + 35;
 104. $size[1] = $size[1] + 85;
 105.  
 106. echo "<script type=\"text/javascript\" language=\"JavaScript\">\n";
 107. echo "<!--\n";
 108. echo "\twindow.resizeTo($size[0],$size[1]);\n";
 109. echo "//-->\n";
 110. echo "</script>\n";
 111.  
 112. // Extensie van bestand afhakken, en daarna alle "_" vervangen door " "
 113. $display = eregi_replace(".jpg|.jpeg|.gif|.bmp|.png", "", $foto[$fotonr]);
 114. $display = eregi_replace("_", " ", $display);
 115.  
 116. echo "<table border=0>\n";
 117. echo "<tr><td colspan=2>\n";
 118. echo "<img src=\"$album/$foto[$fotonr]\" />\n";
 119. echo "</td></tr>\n";
 120.  
 121. $nextfoto = ($fotonr + 1);
 122. $prevfoto = ($fotonr - 1);
 123.  
 124. // bepalen of er wel of geen volgende en vorige moeten worden weergegeven...
 125. if ($nextfoto < $aantal_fotos) {
 126. $volgende = "<a href=?album=$album&fotonr=$nextfoto>Volgende foto </a>";
 127. } else {
 128. $volgende = "&nbsp;";
 129. }
 130.  
 131. if ($fotonr != 0) {
 132. $vorige = "<a href=?album=$album&fotonr=$prevfoto>Vorige foto </a>";
 133. } else {
 134. $vorige = "&nbsp;";
 135. }
 136.  
 137. // Footer, dit staat onder de tabel.
 138. echo "<tr><td align=right width=50%> $vorige &nbsp;&nbsp; </td>\n";
 139. echo "<td align=left width=50%> &nbsp;&nbsp; $volgende </td>\n";
 140. echo "</tr>\n";
 141. echo "</table>\n";
 142. ?>
 143.  
 144. </div>
 145. </body>
 146. </html>
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (14)
© 2002-2023 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.109s