login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Scripts:

Scripts > PHP > Upload systemen > Plaatje uploaden + databank V2.2

Plaatje uploaden + databank V2.2

Auteur: BigTeddy - 01 september 2004 - 01:14 - Gekeurd door: Dennisvb - Hits: 19446 - Aantal punten: 2.97 (18 stemmen)Het upload script is nu V2.2, ik heb er bugs uitgehaald en verbeterd aan de huidige php versie

Databanktabel
 1. CREATE TABLE `plaatjes` (
 2. `id` int(5) NOT NULL auto_increment,
 3. `naam` varchar(200) NOT NULL default '',
 4. `ext` varchar(5) NOT NULL default '',
 5. UNIQUE KEY `id` (`id`)
 6. ) TYPE=MyISAM;


Als je je tabel andersnoemt, pas deze dan ook aan in de syntax hierboven!!

// update 12 februari 2006
Enkel foutjes uit het script gehaald

Code:
config.cfg.php
==============
 1. <?php
 2. $local = "localhost"; // localhost of andere
 3. $user = "user"; // gebruikersnaam
 4. $pasw = "paswoord"; // paswoord
 5. $bank = "databank_1"; // welke databank
 6. $tabel = "plaatjes"; // welke tabel
 7.  
 8. @mysql_connect($local,$user,$pasw);
 9.  
 10. $max_pic_echo = 50; // max aantal plaatje laten zien uit de databank
 11. $size_max = 60000; // max grote in bytes
 12. $map = "img/plaatjes"; // wele map ZONDER eind '/'
 13. $exts = array("gif", "jpg", "jpeg", "png"); // welke extensies
 14. $types = array("image/gif", "image/pjpeg", "image/x-png"); // welke types
 15. $pg_naam = "pic"; // de naam van het hoofdbestand
 16. $style_file = "style"; // de naam van het style bestand zonde .css
 17.  
 18. $goed_up = "Het plaatje is goed geupload geworden."; // tekst goed geupload
 19.  
 20. $error = array();
 21. $error['ext'] = "Het plaatje heeft een foute extensie."; // prob met extencie
 22. $error['type'] = "Het plaatje is geen goed type."; // prob met type
 23. $error['size'] = "Het plaatje is te groot."; // prob met size
 24. $error['geen'] = "Er zijn geen plaatjes in de databank.."; // nog geen plaatje in databank
 25. ?>


pic.php
=======
 1. <?
 2. include('config.cfg.php');
 3.  
 4. echo"
 5. <html>
 6. <head>
 7. <style type='text/css' media='all'>@import '".$style_file.".css';</style>
 8. </head>
 9. <body bgcolor='#CCCCCC'>
 10. <center>
 11. <h1>UPLOAD SCRIPT + MYSQL</h1><br />
 12. <a href='".$pg_naam.".php'>Terug</a><br />
 13. <FORM METHOD=POST ACTION='' enctype='multipart/form-data'>
 14. Plaatje: <input type=file name='plaatje' /><br />
 15. <INPUT TYPE='submit' VALUE='Uploaden' NAME='pl_toevoegen' />
 16. </FORM>
 17. </center>";
 18.  
 19. if(isset($_POST['pl_toevoegen']))
 20. {
 21. $plaatje_naam = $_FILES['plaatje']['name'];
 22. $plaatje_size = $_FILES['plaatje']['size'];
 23. $plaatje_type = $_FILES['plaatje']['type'];
 24. $plaatje_tmp = $_FILES['plaatje']['tmp_name'];
 25. $plaatje_naam_array = explode('.',$plaatje_naam);
 26. $achter = count($plaatje_naam_array)-1;
 27. $plaatje_ext = $plaatje_naam_array[$achter];
 28. $bestandnaam = "";
 29. for($i=0; $i<$achter; $i++)
 30. {
 31. $bestandnaam .= $plaatje_naam_array[$i];
 32. if($i+1 != $achter){$bestandnaam .= ".";}
 33. }
 34.  
 35. if(!in_array($plaatje_ext, $exts))
 36. {echo "- ".$error['ext']." (".$plaatje_ext.")<br />";}
 37. if(!in_array($plaatje_type, $types))
 38. {echo "- ".$error['type']." (".$plaatje_type.")<br />";}
 39. if($plaatje_size > $size_max)
 40. {echo "- ".$error['size']." (".$plaatje_size.")<br />";}
 41.  
 42. elseif(in_array($plaatje_ext, $exts) && in_array($plaatje_type, $types) && $plaatje_size <= $size_max)
 43. {
 44. $i_naam = 0;
 45. while(file_exists($map."/".$bestandnaam."_".$i_naam.".".$plaatje_ext))
 46. {$i_naam = $i_naam + 1;}
 47. $bestandnaam = $bestandnaam."_".$i_naam;
 48. $bestandnaam_db = $bestandnaam.".".$plaatje_ext;
 49. $input_plaatje = $map."/".$bestandnaam_db;
 50. move_uploaded_file($plaatje_tmp, $input_plaatje);
 51.  
 52. mysql_query("INSERT INTO `".$tabel."` (`id`, `naam`, `ext`) VALUES ('', '".$bestandnaam."', '".$plaatje_ext."')") or die(mysql_error());
 53. echo $goed_up;
 54. }
 55. }
 56.  
 57. if($_GET['actie'] == "view" && !isset($_POST['pl_toevoegen']))
 58. {
 59. $array = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `".$tabel."` WHERE id='".$_GET['pic']."'"));
 60. echo "<br /><center><img src='".$map."/".$array['naam'].".".$array['ext']."' border='0' /></center><br />";
 61. }
 62.  
 63. $res_p = mysql_query("SELECT * FROM `".$tabel."` LIMIT ".$max_pic_echo);
 64.  
 65. echo "<br />
 66. <TABLE class='tabel' width='400' align='center'>
 67. <TR class='hoofding'>
 68. <TD width='250'>Bestand</TD><TD width='100'>Ext</TD><TD width='50'>Pl.</TD>
 69. </TR>";
 70.  
 71. if(mysql_num_rows($res_p) < 1)
 72. {echo "<TR><TD colspan='3'>".$error['geen']."</TD></TR>";}
 73. else
 74. {
 75. while($array_p=mysql_fetch_array($res_p))
 76. {
 77. $img = "<a href='".$pg_naam.".php?actie=view&pic=".$array_p['id']."'><img src='plaatje.gif' border='0' /></a>";
 78. echo "<TR><TD>".$array_p['naam']."</TD><TD>".$array_p['ext']."</TD><TD align='center'>".$img."</TD> </TR>";
 79. }
 80. }
 81.  
 82. echo"</TABLE>";
 83. echo"
 84. </body>
 85. </html>";
 86. ?>
Download code! Download code (.txt)

 Stemmen
Niet ingelogd.

 Reacties
Post een reactie
Lees de reacties (11)
© 2002-2023 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.045s