login  Naam:   Wachtwoord: 
Registreer je!
 Forum

Wijziging van een List(of T) zonder opdracht daar voor.

Offline MrWolf - 06/01/2010 16:22 (laatste wijziging 06/01/2010 17:12)
Avatar van MrWolfLid In mijn programma kan je via een listview kiezen welk sub-programma je wilt starten. Deze programma's staan beschreven in .mdl bestanden in de map \Modules.

Ik heb de onderstaande code. Deze werkt niet, want na tijdens de for each is eerst externalmodulecollection(0).FileName [...]\Modules\IGC.mdl. In de 2e keer dat hij er langs gaat is externalmodulecollection(0).FileName ineens [...]\Modules\IGSW.mdl.

Gedeelte van de code van Form1
 1. Public Class Form1
 2. Dim externalmodulecollection As New List(Of ExternalModule)
 3. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 4. ListView1.Items.Clear()
 5. Dim _map As New IO.DirectoryInfo(GetAppPath() + "\modules")
 6. Dim _arrayFiles As IO.FileInfo() = _map.GetFiles("*.mdl")
 7. Dim _info As IO.FileInfo
 8. For Each _info In _arrayFiles
 9. Dim itm As New ExternalModule
 10. itm.FileName = _info.FullName
 11. itm.Read()
 12. ImageList1.Images.Add(itm.FileName, New Bitmap(My.Computer.FileSystem.GetParentPath(itm.FileName) + "\" + itm.Image))
 13. Dim LVitm As New ListViewItem(itm.ProgName, ImageList1.Images.Count - 1)
 14. ListView1.Items.Add(LVitm)
 15. externalmodulecollection.Add(itm)
 16. Try
 17. MsgBox(externalmodulecollection(0).FileName)
 18. MsgBox(externalmodulecollection(1).FileName) 'Klein testje!
 19. MsgBox(externalmodulecollection(2).FileName)
 20. Catch ex As Exception
 21. MsgBox("")
 22. End Try
 23. Next
 24. Dim this As New ListViewItem("", 0)
 25. ListView1_SelectedIndexChanged()
 26. End Sub

En een gedeelte uit de module waar Externalmodule in is gedeclareerd:
 1. Imports System.Windows.Forms
 2. Imports System.Reflection
 3.  
 4. Module M_Load_Externall_Dll
 5. Public Structure ExternalModule
 6. Shared fn As New String("")
 7. Shared nm As New String("")
 8. Shared ds As New String("")
 9. Shared img As New String("")
 10. Shared dll As New String("")
 11. Public Sub SetFileName(ByVal NewFileName As String)
 12. FileName = NewFileName
 13. End Sub
 14. Public Property FileName() As String
 15. Get
 16. FileName = fn
 17.  
 18. End Get
 19. Set(ByVal value As String)
 20. fn = value
 21. End Set
 22. End Property
 23. Public Property ProgName() As String
 24. Get
 25. ProgName = nm
 26. End Get
 27. Set(ByVal value As String)
 28. nm = value
 29. End Set
 30. End Property
 31. Public Property Description() As String
 32. Get
 33. Description = ds
 34. End Get
 35. Set(ByVal value As String)
 36. ds = value
 37. End Set
 38. End Property
 39. Public Property Image() As String
 40. Get
 41. Image = img
 42. End Get
 43. Set(ByVal value As String)
 44. img = value
 45. End Set
 46. End Property
 47. Public Property DllFile() As String
 48. Get
 49. DllFile = dll
 50. End Get
 51. Set(ByVal value As String)
 52. dll = value
 53. End Set
 54. End Property
 55. Public Function Read() As Boolean
 56. Try
 57. Dim ta() As String = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(fn).Split("&")
 58. nm = ta(0)
 59. ds = ta(1)
 60. img = ta(2)
 61. dll = ta(3)
 62. RaiseEvent ReadCompleted()
 63. Read = True
 64. Catch ex As Exception
 65. RaiseEvent ReadError()
 66. Read = False
 67. End Try
 68. End Function
 69. Public Event ReadError()
 70. Public Event ReadCompleted()
 71. End Structure


Inhoud van de map \Modules:
IGC.mdl
IGC.png
IGSW.mdl
IGSW.png

Inhoud van IGC.mdl
IGisoft Converter 2010&Reken getallen van de ene naar de andere eenheid om&IGC.png&IGC.dll

Inhoud van IGSW.mdl
IGisoft Stopwatch 2010&Meet tijden&IGSW.png&IGSW.dll

Iemand een oplossing zodat de List niet ineens veranderd?

4 antwoorden

Gesponsorde links
Offline Mario - 07/01/2010 09:41
Avatar van Mario Crew algemeen MrWolf,

Ik heb dit even bekeken en de code opgebouwd (zie link) aan de hand van hetgeen je hierboven post.

Jouw probleem kom ik echter niet tegen, ik krijg elke keer hetzelfde resultaat.

PS : welke versie van .net gebruik je ?

http://users.telenet.be/redthread/sitemasters
Offline MrWolf - 07/01/2010 14:41 (laatste wijziging 07/01/2010 15:11)
Avatar van MrWolf Lid 3.5 in VS 2008

Het werkt nog niet. Dezelfde fout (Eerst is externalmodulecollection(0).FileName [...]\Modules\IGC.mdl, Daarna is externalmodulecollection(0).FileName ineens [...]\Modules\IGSW.mdl ) ...
Offline Mario - 07/01/2010 16:20
Avatar van Mario Crew algemeen Maar je draait een loop van _arrayFiles waar inderdaad 2 files instaan (je filter staat op *.mdl)

Wat zou er volgens jou dan moeten gebeuren ?
Offline MrWolf - 07/01/2010 16:52
Avatar van MrWolf Lid
Mario schreef:
Maar je draait een loop van _arrayFiles waar inderdaad 2 files instaan (je filter staat op *.mdl)

Dat klopt.

Maar wat voor MsgBox's krijg jij?
Ik krijg
[...]\Modules\IGC.mdl
[...]\Modules\IGSW.mdl

Terwijl ik volgens mij
[...]\Modules\IGC.mdl
[...]\Modules\IGC.mdl
moet krijgen. Want externalmodulecollection(0) word de 2e keer aangepast, maar dat moet niet!
Gesponsorde links
Dit onderwerp is gesloten.
Actieve forumberichten
© 2002-2023 Sitemasters.be - Regels - Laadtijd: 0.111s