[b]contact.php[/b] $value) { unset($value); } header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF'].""); } if(isset($_POST['verzenden']) && ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")) { $aFout = array(); $naam = trim($_POST['naam']); $email = trim($_POST['email']); $onderwerp = trim($_POST['onderwerp']); $bericht = trim($_POST['bericht']); if($cfg['CAPTCHA']) { $code = $_POST['code']; } if(empty($naam) || (strlen($naam) < 3) || eregi("[<>]", $naam) ) { $aFout[] = "Er is geen naam ingevuld."; unset($naam); $fout['text']['naam'] = TRUE; $fout['input']['naam'] = TRUE; } if(empty($email)) { $aFout[] = "Er is geen e-mail adres ingevuld."; unset($email); $fout['text']['email'] = TRUE; $fout['input']['email'] = TRUE; } elseif(checkmail($email) == 0) // Wanneer je PHP 5.2 > gebruikt //elseif(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $aFout[] = "Er is geen correct e-mail adres ingevuld."; unset($email); $fout['text']['email'] = TRUE; $fout['input']['email'] = TRUE; } if(empty($onderwerp)) { $aFout[] = "Er is geen onderwerp ingevuld."; unset($onderwerp); $fout['text']['onderwerp'] = TRUE; $fout['input']['onderwerp'] = TRUE; } if(empty($bericht)) { $aFout[] = "Er is geen bericht ingevuld."; unset($bericht); $fout['text']['bericht'] = TRUE; $fout['input']['bericht'] = TRUE; } if($cfg['CAPTCHA']) { if(strtoupper($code) != $_SESSION['captcha_code']) { $aFout[] = "Er is geen correcte code ingevuld."; $fout['text']['code'] = TRUE; $fout['input']['code'] = TRUE; } } if(!$cfg['text']) { unset($fout['text']); } if(!$cfg['input']) { unset($fout['input']); } if(!empty( $aFout )) { $errors = '
"; } else { $formulier = FALSE; if($cfg['HTML']) { // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$cfg['email'].">\r\n"; $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$email.">\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$cfg['email'].">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; $bericht = '
Naam: '.$naam.'
Email: '.$email.'

Bericht:
'.$bericht.'


--------------------------------------------------------------------------
Datum: '.date("d-m-Y @ H:i:s").'
IP: '.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'
Host: '.gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']).'
'; } else { $bericht_wrap = wordwrap ($bericht, 40, "\n", 1); // Headers $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$cfg['email'].">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset='iso-8859-1'\n"; // Bericht $message = "Naam: ".$naam." \n"; $message .= "E-mail: ".$email." \n"; $message .= "Bericht:\n".$bericht_wrap." \n "; $message .= " \n "; $message .= "Datum: ".date("d-m-Y H:i:s")." \n"; $message .= "------------------------------------------------------- \n "; $message .= "IP: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." \n "; $message .= "Host: ".gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR'])." \n "; } if(mail($cfg['email'], "[Contact] ".$onderwerp, $bericht, $headers)) { if(isset($_POST['stuurkopie'])) { $headers = "From: \"Contact Formulier\" <".$email.">\r\n"; $headers .= "Reply-To: \"".$naam."\" <".$email.">\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error <".$email.">\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; mail($email, "[Contact] ".$onderwerp, $bericht, $headers); } unset($naam, $email, $onderwerp, $bericht); setcookie("formulier", 1, time() + ( $cfg['spam'] * 60 ) ); echo "

Uw bericht is succesvol verzonden, er word zo snel mogelijk gereageerd.

Met vriendelijke groeten,
".$cfg['naam']."

"; } else { echo "Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de email"; } header("refresh:3;url=".$cfg['url'].""); } } if($formulier) { ?> Contact Formulier door Thijs

Contact Formulier Versie 2

value="" />
value="" />
" />


/>

U kunt maar eens in de ".$cfg['spam']." minuten een e-mail versturen!
U wordt nu automatisch doorgestuurd.

"; header("refresh:3;url=".$cfg['url'].""); } ?> [b]captcha.php[/b] [b]style.css[/b] body { font: 10px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } div#container { width: 400px; margin:0 auto; border: 1px solid #bac5d6; padding: 15px; background: #f2f4f7; } label { float: left; width: 140px; text-align: left; padding-top: 5px; } input, textarea { padding: 3px; margin: 3px; border: 1px solid #bac5d6; font: 10px Verdana, sans-serif; background: #fff; } input.fout, textarea.fout { border: 1px solid #FF0000; } label.fout { color: #FF0000; }