Mysql tabel CREATE TABLE members ( id int(10) auto_increment not null, level int(1) not null, datum varchar(10) not null, nickname varchar(20) not null, password varchar(20) not null, voornaam varchar(20) not null, achternaam varchar(20) not null, emailadres varchar(50) not null, site varchar(100) not null, jaar int(4) not null, dag int(2) not null, maand int(2) not null, primary key(id) ) config.php //aanpassen! ---------- 1) { $Query = "SELECT * FROM members WHERE id = '$jeid'"; $Resultaat = mysql_query($Query) or die(mysql_error()); if ($Rij = mysql_fetch_object($Resultaat)) { $jenickname ="$Rij->nickname"; $jepassword ="$Rij->password"; $jevoornaam ="$Rij->voornaam"; $jeachternaam ="$Rij->achternaam"; $jeemailadres ="$Rij->emailadres"; $jejaar ="$Rij->jaar"; $jedag ="$Rij->dag"; $jemaand ="$Rij->maand"; $jesite ="$Rij->site"; } } ?> index.php //pagina met login formulier --------- nickname"; $jeid="$obj->id"; $level="$obj->level"; } include ('config.php'); } if ($_POST['Login'] && $controle == TRUE) echo "Je bent succesvol ingelogged"; elseif ($_POST['Login'] && $controle != TRUE) echo "Fout wachtwoord en/of gebruikersnaam"; ?> Login
Username:
Password:
login.php --------- password); if($passgecodeerd == $pass_uit_database) { $level=$row->level; $jeid=$row->id; return $level; return $jeid; return TRUE; } else { return FALSE; } } else { return FALSE; } } ?> Registreren.php --------------- 0) $error = "De nickname is al in gebruik"; if (empty($_POST['nickname'])) $error = "Je moet je nickname invullen"; elseif (empty($_POST['voornaam'])) $error = "Je moet je voornaam invullen"; elseif (empty($_POST['achternaam'])) $error = "Je moet een achternaam invullen"; elseif (empty($_POST['emailadres'])) $error = "Je moet je email-adres invullen"; elseif (!$_POST['dag'] or !$_POST['maand'] or !$_POST['jaar']) $error = "Je moet je geboortedatum volledig invullen"; elseif (empty($_POST['password'])) $error = "Je moet een password invullen"; elseif ($_POST['password'] != $_POST['password2']) $error = "Het eerst password is niet gelijk aan het tweede"; if (!$error) { //als er geen error is dan maken we de query $query ="INSERT INTO members (datum, site, nickname, voornaam, achternaam, emailadres, dag, maand, jaar, password, level) VALUES ('$datum', '$site', '$nickname', '$voornaam', '$achternaam', '$emailadres', '$dag', '$maand', '$jaar', '$password', '2')"; mysql_query($query) or die (mysql_error()); //query uitoefenen echo"
Je bent geregistreerd
Je kan nu inloggen
"; } elseif ($error) { ?>
'.$error.''; ?>
Voornaam:
Achternaam:
Nickname:
Geboorte datum:
E-mailadres:
Website:

Met http:// ervoor ! Als je geen site hebt veld leeglaten a.u.b
Password:
Nog eens je password: